Kā mācīties veiksmīgāk?

Spīdolieši!
Raiņa lugā “Uguns un nakts” Spīdola saka šādus vārdus: 
“Es esmu dailes saule, kas visumu gaismo:
Es visam tēlu dodu un veidu.”
Jaunajā mācību gada semestrī aicinām katru būt par gaismas nesēju! Par labu darbu un jaunu mācību sasniegumu īstenotāju. Un nevajag sākt ar lieliem, nesasniedzamiem mērķiem. Vajag vienkārši piecelties un padomāt: “Esmu gatavs mācībām! Ar ko man sākt?”, un panākumi sekos! 
Lai palīdzētu sagatavoties ikdienas mācību procesam, esam izveidojuši ieteikumu infografiku “Kā man mācīties veiksmīgāk?”
Lai būtu pilnīgi pārliecināti par mācību darba organizāciju attālinātas mācīšanās laikā, aicinām vēlreiz iepazīties ar 2.semestra kārtību savā eklases pastā un skolas mājas lapas sadaļā http://www.jsvg.lv/macibas/ 
Mums kopā izdosies! Mainies uz augšu!
Infografika "Kā man mācīties veiksmīgāk?"

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.