Projekti

Projekta nosaukums Darbības laiks Sadarbības partneri /
valstis
“Innovation Cluster for Entrepreneurship Education” (Erasmus+ KA3  Nr.4-33/15) 2015.g februāris –
2018.g. janvāris
Somija, Zviedrija

 “Sharing competencies in entrepreneurial learning, connecting theory with practice” (Uzņēmējdarbības iemaņu apguve)(Erasmus+ KA2 pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts 2016-1-EE01-KA219-017344_3)

01.09.2016. –
31.08.2018.
Igaunija,
Itālija,
Islande
” Internationalisation of Work Based Learning in the AgriBusiness Sector(Uz darbu balstītas izglītības internacionalizācija agrobiznesa sektorā) Nr: 2016-1-IT01-KA202-005461
 01.11.2016.- 31.10.2018.  Latvija, Spānija, Slovākija, Itālija
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001) 1.03.2017. – 31.12.2020.  
“Centrālbaltijas uzņēmējdarbība bez robežām (CBEwB)” (INTERREG Centrālbaltijas projekta programma CB276 CBEWB) 01.09.2017. –
31.08.2018.
Somija,
Zviedrija,
Igaunija
 “Hooked on Maths” (ERASMUS+ KA 2 No.2017-1-LV01-KA219-035451) 01.09.2017. –
31.08.2019.
Itālija,
Polija
 “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” (Izglītības attīstības centra (IAC) projekts Nr.S-LG750-17-GR-080) 2018.gada janvāris – 16 Latvijas skolas
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” 2018.gada 1.septembris  
“Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005)   no 2019.gada novembra līdz 2021.gada oktobrim.  Uzdevumi.lv un

6 Latvijas skolas