Uzņemšana

VIRTUĀLĀ ATVĒRTO DURVJU DIENA

Prezentācijas par skolu:

MĀCĪBU PROCESA PRINCIPI UN PRIORITĀTES

SASNIEGUMI

MĀCĪBU RESURSI UN TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

STARPTAUTISKAIS BAKALAURĀTS

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS

SKOLAS TRADĪCIJAS

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS UN KĀRTĪBA

 

NOTEIKUMI  IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAI JELGAVAS SPĪDOLAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ (.pdf)

Iestājpārbaudījuma programma un norises kārtība skolēnu uzņemšanai Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 7.klasē (.pdf)

Iestājpārbaudījuma programma un norises kārtība skolēnu uzņemšanai Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10.- 12.klasē (.pdf)

Ieteikumi motivācijas vēstules rakstīšanai, stājoties Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā (.pdf)

Pieteikšanās iestājpārbaudījumam:

Iestājpārbaudījums uz 10.klasēm notiks tiešsaistē 13.maijā plkst.14.00 (nosūtīta saite). Iestājpārbaudījuma rezultāti (kodēti) būs pieejami skolas mājaslapā 31.maijā. REZULTĀTI

Iestājpārbaudījums uz 7.klasēm notiks tiešsaistē 20.maijā plkst.14.00 (līdz plkst.12.00 tiks nosūtīta saite). Iestājpārbaudījuma rezultāti (kodēti) būs pieejami skolas mājaslapā 31.maijā. REZULTĀTI