Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

2020./2021.m.g. uzņems skolēnus četrās 7.klasēs  un trīs 10.klasēs trīs izglītības virzienos: komercvirzienā, sociālo zinību virzienā un vides virzienā.

Prezentācijas par skolu:

Uzņemšanas noteikumi

Iestājpārbaudījuma programma un norises kārtība skolēnu uzņemšanai

Pieteikuma veidlapa

UZŅEMŠANA 7.kl.

Dokumentu iesūtīšana uzņemšanai 7.klasē 1.- 4. jūnijam.

Rezultātu paziņošana uz norādīto e-pastu 5. jūnijā.

Elektroniski iesūtāmie dokumenti e-pastā: pieteikums.svg@izglitiba.jelgava.lv

  • Motivācijas vēstule (ar uzbūvi un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Iestājpārbaudījuma programmā)
  • Pieteikums
  • Liecība

Neskaidrību un šaubu gadījumā par izglītības virziena izvēli, skolēns:

  • var konsultēties, zvanot uz ārkārtas tālruni karjeras pedagogam: 27845285,
  • var pieteikties uz klātienes sarunu ar uzņemšanas komisiju, zvanot sekretārei: 63029212.

Īpašos gadījumos, piesakot apmeklējumu pie skolas sekretāres (63029212), dokumentus var iesniegt (arī nokopēt) personīgi skolas kancelejā.

UZŅEMŠANA 10.kl.

Dokumentu iesūtīšana uzņemšanai 10.klasē 15.- 17. jūnijam.

Rezultātu paziņošana uz norādīto e-pastu 19. jūnijā.

Elektroniski iesūtāmi dokumenti e-pastā: pieteikums.svg@izglitiba.jelgava.lv

  • Motivācijas vēstule (ar uzbūvi un vērtēšanas kritērijiem var iepazīties Iestājpārbaudījuma programmā)
  • Pieteikums
  • Apliecības sekmju izraksts / Liecība (9.kl.)

Neskaidrību un šaubu gadījumā par izglītības virziena izvēli, skolēns:

  • var konsultēties, zvanot karjeras konsultantam: 27845285,
  • var pieteikties uz klātienes sarunu ar uzņemšanas komisiju, zvanot sekretārei: 63029212.

Īpašos gadījumos, piesakot apmeklējumu pie skolas sekretāres (63029212), dokumentus var iesniegt (arī nokopēt)  personīgi skolas kancelejā.

 

Izglītības programmas 2018.-2021. mācību gadiem

Iestājpārbaudījuma programma 10.-12.klase