Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

2018./2019.m.g. uzņems

skolēnus 7.  un 10. klasēs visās licencētajās izglītības programmās

Prezentācija par skolu

Uzņemšanas noteikumi

UZŅEMŠANA 7.kl.

Iestājpārbaudījums 1.jūnijā plkst. 10.00
Uzņemšanas pārrunas no 1. līdz 8. jūnijam

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

Pretendenti veic iestājpārbaudījumu (2 daļas) līdz 80 min.

1.daļa – integrēts vispārējo prasmju tests (datorā)
2.daļa- viedoklis par kādu no piedāvātām tēmām (60-80 vārdi)

Lūgums uz iestājpārbaudījumu ierasties 30 min. iepriekš, lai reģistrētos un ieņemtu vietu

UZŅEMŠANAS PĀRRUNAS

Skolēni aizpilda pārrunu lapu (pieejama šeit)

  • Dodas uz pārrunām un iepazīstina ar sevi. Stāsta par savām interesēm, izmanto portfolio –  diplomus, atzinības rakstus, radošos darbus, projektus un tml.
  • Uzrāda  6.kl. liecību

Lūgums iepriekš pieteikties uz uzņemšanas pārrunām pa telefonu 63029212 (sekretārei)

Pamatskolas (7.-9.kl) virzieni

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma

Iestājpārbaudījuma programma 7.-9.kla

 

UZŅEMŠANA 10.kl.

Iestājpārbaudījums 18. un 20. jūnijā plkst. 10.00
Uzņemšanas pārrunas no 18. līdz 22. jūnijam

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMS

Pretendenti veic iestājpārbaudījumu (2 daļas) līdz 80 min.

1.daļa – integrēts vispārējo prasmju tests (datorā)
2.daļa- viedoklis par kādu no piedāvātām tēmām (150-200 vārdi)

Lūgums uz iestājpārbaudījumu ierasties 30 min. iepriekš, lai reģistrētos un ieņemtu vietu

UZŅEMŠANAS PĀRRUNAS

Skolēni aizpilda pārrunu lapu (pieejama šeit)

Dodas uz pārrunām un iepazīstina ar sevi. Stāsta par savām interesēm, izmanto portfolio –  diplomus, atzinības rakstus, radošos darbus, projektus un tml.
Uzrāda  9.kl. apliecību un sekmju izrakstu

Lūgums iepriekš pieteikties uz uzņemšanas pārrunām pa telefonu 63029212 (sekretārei)

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Izglītības programmas 2018.-2021. mācību gadiem

Iestājpārbaudījuma programma 10.-12.klase