Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā

2019./2020.m.g. uzņems

skolēnus 7.  un 10. klasēs visās licencētajās izglītības programmās

Prezentācija par skolu

Uzņemšanas noteikumi

UZŅEMŠANA 7.kl.

Iestājpārbaudījums un uzņemšanas pārrunas:

Iestājpārbaudījums 10.maijā plkst. 15.00 (reģistrācija no 14.30)
Pārbaudījumu kopīgais laiks ap 80 min: vispārējo prasmju tests (datorā), rakstisks viedoklis par kādu no piedāvātām tēmām (~80 vārdi).

Uzņemšanas pārrunas saskaņā ar grafiku 13. – 24.maijā plkst. 13.00-17.00.

Lūdzu iepriekš pieteikties pie sekretāres: 63029212.

Skolēns aizpilda pārrunu lapu (pieejama šeit).

Dodas uz uzņemšanas pārrunām un iepazīstina ar sevi. Stāstot par savām interesēm var izmantot portfolio –  diplomus, atzinības rakstus, radošos darbus, projektus un tml. Pamato savu izvēlēto izglītības virzienu. Uzrāda  6.kl. (7.kl.) 1.semestra liecību un 2.semestra sekmju izrakstu.

Rezultāti tiks nosūtīti uz pārrunu lapā norādīto e-pastu 27.maijā.

Pamatskolas (7.-9.kl) virzieni

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) izglītības programma

Iestājpārbaudījuma programma 7.-9.kla

UZŅEMŠANA 10.kl.

Iestājpārbaudījums un uzņemšanas pārrunas:

Iestājpārbaudījums 17.junijā plkst. 9.00 (reģistrācija no 8.30)
Pārbaudījumu kopīgais laiks ap 80 min: vispārējo prasmju tests (datorā), rakstisks viedoklis par kādu no piedāvātām tēmām (80 -120 vārdi).

Uzņemšanas pārrunas saskaņā ar grafiku 17.- 21.jūnijā  (17.jūnijā plkst. 11.00-15.00,  18.-21.jūnijā plkst. 10.00-15.00)  Lūdzu iepriekš pieteikties pie sekretāres: 63029212.

Skolēns aizpilda pārrunu lapu  (pieejama šeit).

Dodas uz uzņemšanas pārrunām, kur iepazīstina ar sevi. Stāstot par savām interesēm var izmantot portfolio –  diplomus, atzinības rakstus, radošos darbus, projektus un tml. Pamato savu izvēlēto izglītības programmu. Uzrāda apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

Rezultāti tiks nosūtīti uz pārrunu lapā norādīto e-pastu 21. jūnijā.

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Izglītības programmas 2018.-2021. mācību gadiem

Iestājpārbaudījuma programma 10.-12.klase