Mācības

“Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur.”
Ko neiemācīsies jaunībā, to nepratīsi brieduma gados.

Cilvēks senatnē uzskatīja, ka pasaule turas uz trīs vaļiem, bet Spīdolas Valsts ģimnāzija šodien stingri balstās uz trīs pamatelementiem: valodām, sociālajām un ekonomikas zinībām un dabaszinātnēm. Uz šiem vaļiem tiek balstīti gan pamatizglītības programmas, gan vidējās izglītības programmas trīs virzieni un septiņi apakšvirzieni: valodu un sociālais virziens, komercvirziens, vides un dabaszinātņu virziens. Liels akcents mācību procesā tiek likts uz padziļinātu valodu prasmju, sociālo zinātņu, medijprasmju, uzņēmējdarbības pamatu apguvi un vides problēmu izpratni un risināšanu. Visi skolēni no 7.klases iesaistīti radošajā un pētnieciskajā darbībā, karjeras mērķtiecīgā izpētē un attīstībā, kultūras un mākslas aktivitātēs. Vidusskolā piedāvājam apgūt Valsts aizsardzības mācību, ikvienam piedāvājam iespēju darboties mākslinieciskā pašdarbībā, līdzdarboties Skolēnu parlamentā un piedalīties skolas dzīves organizēšanā. Strādājam, lai skolas absolventi būtu sagatavoti tālākai izglītībai un veiksmīgai savas karjeras veidošanai.


Instrukcijas par attālināta mācību procesa organizēšanu

Izraksts no 2021.gada 27. oktobra JSVĢ rīkojuma Nr.40–r/p
“Kārtība attālināta mācību procesa organizēšanai”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā no 2021.gada 1. novembra realizē attālināto mācību procesu līdz lēmumam par klātienes mācību atsākšanu.

Instrukcija JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz 8:20 saņemsi informāciju par veicamo darbu e-klasē.
 3. Katru rītu līdz plkst 8:30 atver e-klasi un iepazīsties ar dienas informāciju.
 4. Ja stunda būs plānota tiešsaistē, tad skolotājs Tevi informēs iepriekšējās dienas rītā līdz plkst. 8:20, precizējot tiešsaistes laiku, nepieciešamos mācību materiālus (lai ģimenē laicīgi variet ieplānot Tavu darbu pie datora un sagatavoties).
 5. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) centies pabeigt stundas laikā un iesūti skolotājam norādītajā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz noteiktās dienas beigām.
 6. Žurnālā tiks veikti šādi ieraksti:
  1. ja Tu nepiedalīsies tiešsaistē, e-žurnālā skolotājs veiks ierakstu “n”- neattaisnots kavējums (nepieciešama attaisnojuma zīme/informācija),
  2. ja darbu vai darba daļu esi/neesi veicis līdz norādītā termiņa beigām – “i/ni”, ja iesūtītais dienas darbs tiek vērtēts – % vai STAP,
  3. ja esi /neesi veicis plānoto ieskaites darbu – “balles”/ “nv” (atceries, ja skolēnam ir kaut viens nv, lai pabeigtu mācību gadu, vasarā jāpiedalās papildu mācību pasākumos un jākārto pēcpārbaudījums),
  4. ja apjomīga, ilglaicīga darba gaitā skolotājam nebūs pārliecības, ka Tu mācību stundās esi strādājis, nākamajās dienās skolotājs sazināsies ar Tevi/ Taviem vecākiem, par situāciju informējot klases audzinātāju, ilglaicīgu problēmu gadījumā – sociālo dienestu.
 7. Ārkārtas gadījumos (veselības, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē audzinātāju).
 8. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, konsultējies ar klases biedriem, sazinies ar skolotāju e-klases pastā vai MS Teams vidē, un skolotājs Tev atbildēs (rakstiski vai tiešsaistē).
 9. Skolotājs saziņai būs pieejams Tavu plānoto stundu laikā un grafikā norādīto konsultāciju laikā (vienojieties par saziņu, piemēram, MS Teams vidē, e-klases pastā, WhatsApp vai telefoniski).
 10. Ja pēc Tava darba saņemšanas skolotājs saprot, ka neesi demonstrējis pietiekamu izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar Tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (atceries, ja skolēnam ir nepietiekams vērtējums, lai pabeigtu mācību gadu, vasarā jāpiedalās papildu mācību pasākumos un jākārto pēcpārbaudījums).
 11. Ja Tavs darbs vai darba daļa ir plaģiāts (pārkopēts/pārrakstīts svešs teksts, cita skolēna darbs u.c.), darbs tiks vērtēts ar “1” bez iespējas šo vērtējumu labot, skolotājs sazināsies ar Taviem vecākiem un Tava rīcība tiks uzskatīta par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu.

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi, stundās esi aktīvs un ieinteresēts 😊
 • Lai saglabātu klātbūtnes sajūtas, strādā ar ieslēgtu kameru, mikrofonu ieslēdz pēc uzaicinājuma, jautājumiem izmanto “rokas pacelšanas” vai “čata” opciju,
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību, izvairies no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, ievēro 2 m distanci, atbildīgi lieto masku, biežāk mazgā vai dezinficē rokas.
 • Pēc stundām ieplāno laiku pastaigai vai aktivitātēm svaigā gaisā.
 • Ārkārtas vai krīzes gadījumos, kad nesaproti, kā rīkoties, sazinies ar skolas norīkoto kontaktpersonu ārkārtas situāciju risināšanai Aneti Olavu pa ārkārtas tālruni 25612224

Iepazīšanos ar instrukciju skolēns apliecina, atverot e-klases pastu.


Instrukcija JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā. Mācību diena sākas 8.20.
 2. Ja skolēns nepiedalīsies stundā, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n”– neattaisnots kavējums (nepieciešama attaisnojuma zīme/informācija).
 3. Ja apjomīga, ilglaicīga darba gaitā skolotājam nebūs pārliecības, ka skolēns mācību stundās ir strādājis un kvalitatīvi apguvis mācību saturu, skolotājs sazināsies ar Jums. Ja situācija neuzlabosies, tiks meklēta ārējā palīdzība un informēts sociālais dienests.
 4. Par ārkārtas gadījumiem (veselības, interneta, datora, elektrības problēmas) nekavējoties informējiet klases audzinātāju.

 Ieteikumi:

 • Lai jums būtu padziļināta izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu, iepazīstieties ar “Instrukcija skolēniem attālinātām mācībām”.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns līdz plkst. 8.30 ir sagatavojies darbam un iepazinies ar dienas uzdevumiem.
 • Lūdzu, mudiniet savus bērnus ievērot dienas režīmu: laicīgi celties, brokastot, atbildīgi un aktīvi strādāt stundās (paveicot darbus laicīgi), ēst veselīgu un enerģiju uzturošu pārtiku, laicīgi iet gulēt un nakts miegam veltīt 8 stundas.
 • Lai saglabātu klātbūtnes sajūtas un nodrošinātu mācību procesa kvalitāti, skolēni ir aicināti strādāt ar ieslēgtu kameru, atbildot ieslēgt mikrofonu.
 • Pēc stundām ieplānojiet bērnam vai kopīgu laiku pastaigai vai aktivitātēm svaigā gaisā.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns bezatbildīgi neapmeklē sabiedriskas vietas.
 • Izturieties atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību, izvairies no kontaktiem ar cilvēkiem ārpus savas mājsaimniecības, ievērojiet 2 m distanci, atbildīgi lietojiet masku, biežāk mazgājiet vai dezinficējiet rokas un atgādiniet to savam bērnam.
 • Ārkārtas vai krīzes gadījumos, kad nav skaidrs, kā rīkoties, sazinieties ar skolas norīkoto kontaktpersonu ārkārtas situāciju risināšanai Aneti Olavu pa ārkārtas tālruni 25612224

 Iepazīšanos ar instrukciju vecāks apliecina, atverot e-klases pastu.