Mācības

“Nam quod in iuventute non discitur, in matura aetate nescitur.”
Ko neiemācīsies jaunībā, to nepratīsi brieduma gados.


Cilvēks senatnē uzskatīja, ka pasaule turas uz trīs vaļiem, bet Spīdolas ģimnāzija šodien stingri balstās uz trīs pamatelementiem: valodām, sociālajām zinātnēm un ekonomikas zinībām. Uz šiem vaļiem tiek balstītas skolas piedāvātās izglītības programmas: Humanitārā un sociālā virziena programma, Profesionāli orientētā komerczinību programma un Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma.