Metodiskais centrs

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas
metodiskais centrs

Spīdolas ģimnāzija metodiskā centra funkcijas sāka īstenot 2019./2020.mācību gadā. Skolas kolektīvam vienmēr svarīgi ir bijis dalīties savā pieredzē un mācīties no citiem. Skolotāji ir tie, kas iedvesmo un motivē skolēnus. Mēs kā skola vēlamies iedvesmot un motivēt citus skolotājus mūsu pilsētā, reģionā, valstī un pasaulē.

Metodiskā centra darbu koordinē
direktores vietniece Vineta Šrama:
tālrunis 63029211;
e-pasts: vineta.srama@gmail.com

 

Profesionālās pilnveides piedāvājums

Reģionālās konferences un semināri

Metodiskie materiāli