Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/

Publikācijas:

   
09.10.2018 “Skolas soma”
12.10.2018  “Skolas soma”
09.11.2018

Ar ”Skolas somu” uz medicīnu…

14.11.2018 “Skolas somas” aktivitāte
21.11.2018  “Skolas soma”
18.12.2018  Izstāde Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā
18.12.2018  Ekskursija uz Rīgu projektā ,,Skolas soma”
04.02.2019

Ekskursija uz Latvijas Kara muzeju un Latvijas banku

 25.03.2019  Mācību ekskursija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
03.10.2019

Elektrum Energoefektivitātes centrs

 28.10.2019

Latvijas skolas soma

28.10.2019

Karjeras nedēļā Jelgavas Tipogrāfijā.

 13.11.2019

TĒRVETE

 09.12.2019

9.kom. klases ekskursija uz Lielvārdi un Skrīveriem.

 25.09.2020

Latvija no neatkarības idejas līdz realitātei

27.09.2020

Senvēstures ekspedīcija

20.10.2020

Komerču virziena mācībstundas.

20.10.2020

Mana 9.kom. klase Lielvārdē muzejā

24.05.2021

„Latvijas skolas soma”