Tradīcijas

1.septembris – Zinību diena pie Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja; svētku gājiens uz skolu.

Par 1.septembrī piedzīvoto raksta kāda spīdoliete: “Saulīte spīd, maigi vējiņš pūš, bērni, svinīgi tērpušies, ar ziediem rokās dodas uz skolu. Šī diena katram spīdolēnam ir īpaša, jo sākas skola. Pirmā diena ir svarīga un svinīga ikkatram. Ziedi smaržo, bērnu acīs ir redzams prieks.
Visi jau sapulcējušies pie Ģ. Eliasa muzeja, pāri pāršalc runu virpulis un tas pamazām norimst. Skolas direktore Ilze Vilkārse katru gadu uzrunā skolēnus (tas priecē) ar ļoti sirsnīgu un mīļu uzrunu. Pēc tam tiek nodziedāta skolas himna.
Vēlāk visi dodas gājienā. Katrs ir priecīgs, jo var lepoties ar to, ka ir spīdolēns. Ejot pārņem pacilātības sajūta. No Ģ. Eliasa muzeja līdz Spīdolas skolai nav tāls ceļš, bet tomēr mēs veicam to visi kopā. Vēlāk dodamies uz klasēm, lai pārrunātu vasaras iespaidus, piedzīvojumus un nākamo dienu. Ejot no klases liekas, ka sajūsma ir liela, jo satiksim skolotājas un draugus.
Mēs visi sagaidījām 1.septembri, bet katram no mums katrs 1.septembris paliek atmiņā kā nozīmīga diena.”

Sporta diena Vilcē

Septembra pirmajās dienās norisinās pirmais skolas kopīgais pasākums – Vilces sporta diena, kas norisinās Zaķu gravā, Vilcē. Šis pasākums ne vien dod iespēju ieelpot svaigu gaisu ārpus pilsētas, bet arī lieliski saliedē kā jaunās, tā vecās klases, jo sacensību gars nedod miera ne mirkli. Skolā šī diena tiek sagaidīta jau no rīta, kad visi ar speciāliem autobusiem dodas uz Vilci, nonākot galā, ar kājām pa ceļam uz Vilces ainavisko pilskalnu nonāk pļavā, kur paliek, ieņem labākās vietas klases teltij un piedalās sporta aktivitātēs visas dienas garumā, ko organizē sporta skolotāji Jāņa Riharda vadībā. Sporta aktivitātes sastāv no kopīgiem un individuāliem pārbaudījumiem – krosa, volejbola, tūrisma stafetes, virves vilkšanas u.c. Pēdējā aktivitāte it īpaši izraisa gan emocijas, gan skatītāju interesi, tur piedalās vidusskolas klašu fiziski spēcīgākie un morāli izturīgākie, lai ievilktu pretējo komandu pāri līnijai, aprasojušajā zālē un sūnās, pašiem tikmēr paliekot augšā kā uzvarētājiem, cīnoties par vietām kopvērtējumā. Pasākuma beigās notiek arī klašu apbalvošana, un pēc labi padarīta darba, saliedēšanas un kopīgām aktivitātēm, skolēni dodas mājās, lai izbaudītu pirmās brīvdienas un vasaras noslēgumu, sagaidītu jauno nedēļu, kad jau sākās mācību gads.

Skolotāju diena

Skolotāju diena, kas norisinās oktobra pirmajās dienās ir lielisks veids, kā mūsu skolēni izsaka savu pateicību pedagogiem un viņu darbam. Skolēnu pašpārvalde organizē gan svinīgas brokastis ar tēju un saldumiem, dāvājot ziedus un citus apsveikumus, gan skolas muzikālo talantu koncertu, tādējādi patīkami pārsteidzot un iepriecinot skolotājus no rīta, pirms došanās pie savām klasēm. Tāpat, arī klases savā vārdā var un arī iepriecina skolotājus ar jaukām dāvanām, nemaz nerunājot par to, kā skolotājus apsveic individuāli- kas mūsu skolā ir izveidojusies par tradīciju, patīkami veicinot šīs dienas norisi.

Parlamenta prezidenta vēlēšanu nedēļa.

Nedēļā pirms rudens brīvlaika notiek dažādi pasākumi, kuru laikā prezidenta amata kandidāti pauž savu vīziju skolēnu ikdienas labbūtības veicināšanā. Notiek intervijas ar kandidātiem, debates, spēle “Es mīlu tevi, Spīdola!”, kā arī vēlēšanas. Nedēļas noslēgumā notiek Prezidenta balle, kuras laikā tiek nosaukts jaunais (-ā) parlamenta vadītājs (-a). Pēc ievēlēšanas Ptrezidents (-e) aicina skolēnus pievienoties parlamentam.

Valsts svētku svinības un 12.klašu skolēnu svinīgā pieņemšana. Valsts svētki skolā tiek atzīmēti īpaši. Patriotu mēneša tumšākajās dienas daļās skolas ēka tiek izgaismota Valsts karoga krāsās. Dienā pirms 18.novembra skolēniem ir Muzeju diena, kad mācību stundas notiek muzejos, bet 9.klases piedalās Brīvības cīņām veltītajā Brīvības skrējienā/ piedzīvojumu misijā. Skolas gaiteņos notiek sadziedāšanās, kuras laikā tiek izdziedātas patriotiskas vai latviešu tautas spēka dziesmas, bet Lielajā zālē – svētku koncerts.

12.klasēm notiek svinīga pieņemšana Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā, kurā piedalās skolas vadība, muzeja pārstāvis un kāds īpaši aicināts un gaidīts viesis. Katra klase sagatavo un saka svinīgo svētku uzrunu.

Pensionēto skolotāju Ziemassvētku pasākums. Katru gadu Ziemassvētkos īpaši domājam par pensionētajiem skolotājiem. Skolēni cep piparkūkas, rotā skolas zāli, gatavo apsveikuma kartiņas. Notiek svētku koncerts, kurā savus priekšnesumus sniedz skolas pulciņi: koris, teātris, ansamblis, solo dziedatāji, u.c. radošie talanti.

Ziemassvētku balle. Viens no Spīdolas parlamenta gaidītākajiem pasākumiem ir Ziemassvētku balle. Pēc labi padarīta darba, 1.semestra noslēgumā skolēni paši organizē un vada atpūtas pasākumu spīdoliešiem.

Barikāžu atceres diena – 20.janvāris. Īpaši atzīmēta diena mūsu skolā. Ar ugunskuru, tēju, vēsturnieku stāstījumu skolēni iepazīst tā laika notikumus. Vienotības un kopības pasākums.

Spīdolas diena- 2.februāris. Pilsētas Kultūras nams ir Spīdolas gara piepildīts! Vestibilā tiek izstādīta Mākslas studijas izstāde, Lielajā zālē skolēni, skolotāji un darbinieki vēro svētku koncertu, kurā piedalās Spīdolas radošie un visu varošie jaunie talanti. Īpaši tiek atzīmēti Gada nominanti: Gada skolotājs, Gada skolēns, Gada sadarbības partneris, Gada ģimene, Gada tehniskais darbinieks u.c.

Projektu nedēļa. Visi spēki tiek veltīti Gada projekta izstrādei. Koncentrētā veidā uzmanība tiek veltīta mērķtiecīgam Projekta darbam: informācijas meklēšanai, vajadzīgā atlasei, konsultācijām pie ekspertiem, speciālistiem, darba gaitas plānošanai un uzraudzībai. Nedēļas noslēgumā notiek projekta priekšaizstēvēšana vai aizstāvēšana.

Ēnu diena – februāris. Skolēni dodas uz dažādiem uzņēmumiem un iestādēm iepazīt interesējošās profesijas. Pēc tam sagatavo prezentāciju par “ēnošanā” piedzīvoto un izpētīto, un demonstrē to klasesbiedriem.

Žetonvakars 12.klasei – marts. Žetonvakarā skolēni saņem piederības simbolu savai skolai – žetongredzenu. Pasākuma laikā katra klase rāda priekšnesumus par skolā piedzīvoto, kā arī vienojas kopējā dziesmā. Žetonvakarā tiek atklāta arī Absolventu siena – tā ir visu klašu sadarbības rezultāts, kas ir kā sava laika nospiedums/ liecība par skolā piedzīvoto.

Brīvības diena – 4.maijs.

Skolēni meklē iespējas, kā radoši izpausties un atzīmēt piederību savai valstij. Sadarbībā ar skolēnu parlamentu tiek izplānota un īstenota svētku programma. Attālināto mācību laikā parlaments pieņēma izaicinājumu un noorganizēja izstādi “Bailēs atrast mieru” skolas garāžā!

Eiropas diena – 9.maijs. Ar īpašiem pasākumiem skolā tiek atzīmēta Eiropas diena. Kāda no vidusskolas klasēm uzņemas iniciatīvu un organizē tematikai atbilstošus pasākumus.

Pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem. Pasākuma laikā skolēni saka pateicības vārdus skolotājiem, kuri savukārt pacilājošā gaisotnē motivē jauniešus koncentrēties un veltīt visus spēkus un enerģiju noslēguma eksāmeniem. Skolēni tiek aicināti arī radoši izpausties, sagatavojot un rādot muzikāli teatrālus priekšnesumus par skolas laikā piedzīvoto.

Izlaidumi – jūnijs. 12.klašu izlaidums notiek Pilsētas Kultūras namā vai brīvdabas koncertzālē “Mītava”. Svētsvinīgā atmosfērā skolēni saņem labus ceļavārdus nākotnei, bet skolotājiem tiek veltīti pateicības vārdi par pleca sajūtu, profesionālo ievirzi un atbalstu izglītošanās procesā. Pasākuma laikā uzstājas skolas ansamblis.

Absolventu un skolotāju tikšanās direktores dārzā –  augusta pēdējā svētdiena. Pasākuma dalībnieki tiekas direktores dārzā, lai mājīgā un draudzīgā atmosfērā pārrunātu pēdējā laika notikumus: eksāmenus, iestāšanos augstskolās vai darba gaitas uzsākšanu.