Tradīcijas

 • 1.septembris – Zinību diena pie Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja; svētku gājiens uz skolu.

Saulīte spīd, maigi vējiņš pūš, bērni svinīgi tērpušies ar ziediem rokās dodas uz skolu. Šī diena katram spīdolēnam ir īpaša, jo sākas skola. Pirmā diena ir svarīga un svinīga ikkatram. Ziedi smaržo, bērnu acīs ir redzams prieks.
Visi jau sapulcējušies pie Ģ. Eliasa muzeja, pāri pāršalc runu virpulis un tas pamazām norimst. Skolas direktore Ilze Vilkārse katru gadu uzrunā skolēnus (tas priecē) ar ļoti sirsnīgu un mīļu uzrunu. Pēc tam tiek nodziedāta skolas himna.
Vēlāk visi dodas gājienā. Katrs ir priecīgs, jo var lepoties ar to, ka ir spīdolēns. Ejot pārņem pacilātības sajūta. No Ģ. Eliasa muzeja līdz Spīdolas skolai nav tāls ceļš, bet tomēr mēs veicam to visi kopā. Vēlāk dodamies uz klasēm, lai pārrunātu vasaras iespaidus, piedzīvojumus un nākamo dienu. Ejot no klases liekas, ka sajūsma ir liela, jo satiksim skolotājas un draugus.
Mēs visi sagaidījām 1.septembri, bet katram no mums katrs 1.septembris paliek atmiņā kā nozīmīga diena.

 • Sporta diena Vilcē – septembra pirmā piektdiena

Septembra pirmajās dienās norisinās pirmais skolas kopīgais pasākums – Vilces sporta dienas, kas norisinās Zaķu gravā, Vilcē. Šis pasākums ne vien dod iespēju ieelpot svaigu gaisu ārpus pilsētas, bet arī lieliski saliedēt kā jaunās, tā vecās klases, jo sacensību gars nedod miera ne mirkli. Skolā šī diena tiek sagaidīta jau no rīta, kad visi ar speciāliem autobusiem dodas uz Vilci, nonākot galā, ar kājām pa ceļam uz Vilces ainavisko pilskalnu nonāk pļavā, kur paliek, ieņem labākās vietas klases teltij un piedalās sporta aktivitātēs visas dienas garumā, ko organizē skolotāja Juzefa Blumberga, kā arī skolotājs Jānis Rihards. Sporta aktivitātes sastāv no kopīgiem un individuāliem pārbaudījumiem – krosa, volejbola, tūrisma stafetes, virves vilkšanas u.c. Pēdējā aktivitāte it īpaši izraisa gan emocijas, gan skatītāju interesi, tur piedalās vidusskolas klašu fiziski spēcīgākie un morāli izturīgākie, lai ievilktu pretējo komandu pāri līnijai, aprasojušajā zālē un sūnās, pašiem tikmēr paliekot augšā kā uzvarētājiem, cīnoties par vietām kopvērtējumā. Pasākuma beigās notiek arī klašu apbalvošana, un pēc labi padarīta darba, saliedēšanas un kopīgām aktivitātēm, skolēni dodas mājās, lai izbaudītu pirmās brīvdienas un vasaras noslēgumu, sagaidītu jauno nedēļu, kad jau sākās mācību gads.

 • Skolotāju diena

Skolotāju diena, kas norisinās oktobra pirmajās dienās ir lielisks veids, kā mūsu skolēni izsaka savu pateicību pedagogiem un viņu darbam. Skolēnu pašpārvalde organizē gan svinīgas brokastis ar tēju un saldumiem, dāvājot ziedus un citus apsveikumus, gan skolas muzikālo talantu koncertu, tādējādi patīkami pārsteidzot un iepriecinot skolotājus no rīta, pirms došanās pie savām klasēm. Tāpat, arī klases savā vārdā var un arī iepriecina skolotājus ar jaukām dāvanām, nemaz nerunājot par to, kā skolotājus apsveic individuāli- kas mūsu skolā ir izveidojusies par tradīciju, patīkami veicinot šīs dienas norisi.

 • Jauno skolēnu iesvētības – oktobris

Notikums, ko vairāk gan gaida iesvētību rīkotāji vienpadsmitajās klasēs, kā desmitās klases – šī krāsainā un jautrā pasākuma dalībnieki. Tās ir 10.klašu iesvētības, kuras ir neatņemama pirmā semestra sastāvdaļa, sagaidot un ievadot jaunās klases vidusskolas sākumā, kur atklājās gan jauniņo spēja izturēt pārbaudījumus, gan tas radošums, ar kādu iesvētītāji ir centušies 10.klases pārsteigt un pārbaudīt. Iesvētību diena ir liela diena Spīdolas ģimnāzijas skolēniem – gan pasākuma vaininiekiem, gan skatītājiem. Katru gadu iesvētībām ir tēma, līdz ar to arī desmitājām klasēm visu dienu jāstaigā atbilstošos tērpos, attiecīgi 2008.gadā tēma bija akmens laikmets, liekot pārģērbties un nest līdzi visu, sākot no improvizētiem kājautiem un sakasītiem matiem, beidzot ar rungām rokās un netīrām sejām. Tā tiek pavadīta gan mācību diena, gan iesvētību rituāli, kas norisinās pēc stundām – dažādi jautri, izaicinoši un nedaudz biedējoši pārbaudījumi, kas sagatavoti viscaur skolai. Kad pārbaudījumu “mokas” ir galā, ievērojami ir pieaudzis vienības gars un iepazīti vēl neiepazītie jaunie skolasbiedri, tad pienāk laiks zvērestam, kas ir kā skaists punkts pārbaudījumiem. Kamēr visi steidz nomazgāt sejas, pārģērbties un sakārtot matus, tikmēr zālē tiek sagatavots viss, lai varētu norisināties diskotēka, kas ir kā atalgojums iesvētītajiem par piedzīvojumiem, iezīmējot to, ka viņi nu ir patiesa vidusskolas daļa.

 • Valsts svētku svinības un 12.klašu skolēnu svinīgā pieņemšana – novembris
 • Labdarības pasākums “Mēs – Speciālai skolai”

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un Jelgavas Speciālās skolas starpā jau vairākus gadus pastāv sirsnīgas draudzības saites, kurām ir daudzas izpausmes, tai skaitā arī Speciālās skolas koncerts mūsu skolā, tā arī mūsu pateicībā veidotais labdarības pasākums, ko 2008.gada Ziemassvētku priekšvakarā veidoja 10.soc. klase. Tas ir lielisks veids, gan lai izteiktu pateicību un turpinātu sadarbību ar Speciālo skolu, gan vieta, kur var izpausties gan klases kopējais gars, radošums, idejas, un patiesā vēlme iepriecināt Speciālās skolas audzēkņus – šoreiz apsveicot viņus ar Ziemassvētkiem. Šajā priekšnesumā par pamatu kalpoja klases oriģinālā ideja, pārveidojot to par Ziemassvētku stāstu un iekļaujot gan uzvedumu, gan klases un skolas muzikālo talantu priekšnesumu, iesaistot pēc iespējas vairāk cilvēku, kuri pēc paša vēlēšanās vēlas atbalstīt kopīgo skolas Ziemassvētku dāvanu Speciālajai skolai – aukstajā ziemas laikā dot sirds siltumu, kāds patiešām staroja no lieliskā kopdarba.

 • Pensionēto skolotāju Ziemassvētku pasākums – decembris
 • Ziemassvētku balle – decembris
 • Barikāžu atceres diena – 20.janvāris
 • Spīdolas diena- 2.februāris
 • Projektu nedēļa
 • Ēnu diena – februāris
 • Žetonvakars 9. un 12.klasei un sienas gleznojumu atklāšana – marts
 • Valodu diena – marts
 • Gadsimtu balle – aprīlis
 • Skolas interešu izglītības pulciņu gada atskaites koncerts – maijs
 • Eiropas diena – 9.maijs
 • Pēdējais zvans 9. un 12.klašu skolēniem
 • Izlaidumi – jūnijs
 • Absolventu un skolotāju tikšanās direktores dārzā –  augusta pēdējā svētdiena