Spīdolas dienas dziesma

Ingūna Kanceviča

No kurienes šī dziesma ļoti mīļā,
Un patiesībā nedaudz savādā,
Vai gremdējusies laika upē dziļā,
Vai līdzi putniem lidojusi tā?

Kas pateiks to, cik labi saulē vērties,
Kas pateiks to, cik labi lietū skriet?
Kas pateiks man uz kuru pusi svērties,
Kas parādīs pa kuru ceļu iet?

Ir tēvzeme mums visiem viena dota
Un labi kopā ikdienā ir būt,
Bet Spīdola kā prāta augstā rota
Pat cauri gadu simteņiem to jūt.

Es zinu, ka ir mūsu dzīve tāda,
Es zinu – daudz būs dots un arī ņemts,
Bet krustcelēs mums tādu ceļu rāda,
Ka atgriezies vēl skolā reiz būs lemts.

Piedziedājums:

Mainies uz augšu
Nevis uz leju ej,
Lai katra diena trauc,
Mums jāpaveic vēl daudz
Ir tā,
Lai dziesma savādā
Tik atšķirīga ir

No dziesmām pareizām.