Simbolika

Spīdolas skolu dibinot 1990.gadā, kā galvenie skolas pamatprincipi tika noteikti brīvība un patstāvība.

Skolas karogā rakstīta devīze:
ZINĀTNEI, MĀKSLAI, TĒVZEMEI,

līdz ar to – skolas galvenais uzdevums – audzināt zinātkāru, daudzpusīgi izglītotu, radošu un valstiski domājošu skolēnu, kas motivēts izaugsmei un attīstībai, aktīvai darbībai savas skolas, pilsētas, valsts un pasaules ilgtspējas interesēs.