Himna

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas himna

Rītā agri saule lēca, 3x
Zelta rasu notraukdama.
Agri gāja Laimes māte
Ļaudīm laimi vēlēdama.
Vienam deva mantu, slavu,
Otram gudru padomiņu.
Ko laimiņa man tu lemsi
Savā gudrā padomā?

 

Laima grūši nosapūta,
Sniedzās pūra dibenā.
Izvelk skaņu zelta kokli,
Izvelk dziesmu vācelīti.
Še, bērniņ, tev zelta kokle,
Še tev dziesmu vācelīte.

 

(latviešu tautasdziesma)

Skaties un klausies skolas himnu Spīdolas kora izpildījumā!