Vēsture

ZINĀTNEI, MĀKSLAI,  TĒVZEMEI.

“Mūsu skolu vistiešākajā veidā varētu nosaukt par lielu ģimeni, kura rada impulsu aktīvai darbībai un vēlmei kļūt par personību. Šī darbība palīdz skolēniem apzināties savu vērtību un iespējas, kuras paver nākotne.”


1990.gada 1.septembrī pēc Latvijas Kultūras fonda iniciatīvas, tika dibināta Spīdolas ģimnāzija.
Latvijas Kultūras fonda Spīdolas padomes priekšsēdētājs profesors I.Lazovskis ierosināja dibināt skolu ar humanitāru ievirzi, kuras mērķis – radīt modeli vai precendentu labākai apmācībai Latvijas vidusskolās. Idejas autori ir Latvijas kultūras fonds: I.Ziedonis, I.Lazovskis, dibinātāji un realizētāji – Jelgavas pašvaldība: J.Veidemanis, J.Bunkšs un skolas pirmie direktori: A.Tomašūns un G.Kurlovičs.

Nest gaišumu sevī, kļūt dzirdīgākiem, redzīgākiem – gara kultūru smelties folklorā, klasiskajās valodās, modināt savu pašcieņu caur saskarsmi ar senajām kultūrām – tāds bija Spīdolas ģimnāzijas aicinājums.

Lai varētu sekot šim aicinājumam, bija nepieciešami cilvēki, ka spētu realizēt šo ideju – dibināt skolu. Pateicoties A.Tomašūnam, kurš bija Spīdolas ģimnāzijas pirmais direktors uun G.Kurlovičam, kurš bija skolas vicedirektors, Spīdolas skola 1990.gada 1.septembrī atvēra savas durvis un varēja sākt pastāvēt. Šo ideju realizējot, viņi daudziem Latvijas skolēniem pavēra iespēju pilnveidoties un attīstīties brīvības un demokrātijas gaisotnē.

Spīdolas ģimnāzijas galvenais uzdevums – audzināt izglītotu, radošu un valstiski domājošu skolēnu, kurš būtu gatavs darbam un dzīvei mūžīgi mainīgos apstākļos.

picture1