Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds

Nodibinājumā “Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds” var darboties ikviens ģimnāzijas vecāks, kam rūp bērnu un jauniešu izaugsme un labbūtība. Fonda mērķis ir veicināt Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību apstākļu un iespēju pilnveidošanu. Nodibinājums regulāri sniedz finansiālu un materiālu atbalstu, lai varētu realizēt mācību, pedagoģiskās un pētnieciskās programmas un projektus. Tāpat tiek sniegts nepieciešamais sabiedriskais un morālais atbalsts.

Fonds ir vienmēr atvērts jaunām idejām, sadarbības projektiem, aktīvi iesaistās skolas dzīvē. Viens no Fonda pēdējiem nozīmīgākajiem finansiālā atbalsta projektiem – labiekārtots atpūtas stūrītis 1.stāva foajē, iekārtota sportiski aktīva vieta pie sporta zāles, kā arī 2.stāva foajē papildināts  ar atraktīviem sēžamkubiem.

 

Sabiedriskā labuma organizācijas „Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds’’ rekvizīti

Reģ. Nr. 40008224367,
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001,
Tālrunis/fakss 63029212,
„SEB Banka’’, Jelgavas filiāle,
Kods UNLALV2X008,
Konts: LV81UNLA0050022107633.