Skolotāji


Matemātikas joma

Anita IndāreJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Dzērve
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Margita Jirgensone
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā, pedagoģija

Inga Neilande
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Vita Paula
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Inta Zubova
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Evelīna Strelēvica
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 

Dabaszinātņu joma

Nauris Kaņka – Jomas vadītājs
Mācāmais priekšmets: fizika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Sibilla Gedvila
Mācāmais priekšmets: bioloģija, sociālās zinības
Izglītība: zinātnes maģistrs vides pedagoģijā

Andrejs Sālzirnis
Mācāmais priekšmets: fizika
Izglītība: inženierzinātņu maģistrs, pedagoģija

Dzintra Liepiņa
Mācāmais priekšmets: ķīmija
Izglītība: dabas zinātņu maģistrs ķīmijā, pedagoģija

Agija Lāce
Mācāmais priekšmets: dabaszinības, bioloģija
Izglītība: dabaszinību maģistra grāds bioloģijā, pedagoģija

Reinis Labzars
Mācāmais priekšmets: ķīmija
Izglītība: inženierzinātņu maģistra grāds, pedagoģija

Ingus Meiliņš
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, mājturība un tehnoloģijas
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Kristīne Priede
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija
Izglītība: videszinātņu maģistra grāds, pedagoģija

 

Tehnoloģiju joma

Marita AndersoneJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: datorika, dizains un tehnoloģijas
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Reinis Rukmanis
Mācāmais priekšmets: datorika, informātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Tatjana Grencione
Mācāmais priekšmets: programmēšana
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Mārtiņš Dzerkalis
Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, datorika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Ieva Hofmane
Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Olafs Vronskis
Mācāmais priekšmets: tehniskā grafika
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

 

Sociālā un pilsoniskā joma

Gunita SmiltāneJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture
Izglītība: vēstures maģistrs, pedagoģija

Inese Koha
Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Baiba Atmane
Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības
Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Inta Jorniņa
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija,ekonomika
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Matīss Rihards Vilcāns
Mācāmais priekšmets: komerczinības, ekonomika, sociālās zinības
Izglītība: augstākā, pedagoģija

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

Lita VēvereJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla, kulturoloģija, filozofija
Izglītība: sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā, pedagoģija

Ilze Vilkārse
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Dace Lejēja
Mācāmais priekšmets: vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas
Izglītība: profesionālās maģistra grāds mākslā, pedagoģija

Agija Pizika
Mācāmais priekšmets: mūzika
Izglītība: profesionālās maģistra grāds veselības aprūpē, pedagoģija

Indra Soika-Dreimane
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla, teātra māksla, estētikas skola un skatuves runa
Izglītība: humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā, pedagoģija

 

Latviešu valodas joma

Antra LatišaJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Biruta Kamša
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Krišāne
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Dace Lielanse
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 

Svešvalodu joma

Miks Kapsis – Jomas vadītājs
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā, pedagoģija

Ilona Sprice
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Laura Kalniņa
Mācāmais priekšmets: angļu  valoda
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Ritma Tīrumniece
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (izglītības vadībā)

Agnese Amstere-Zelgalve
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Joseph Jack Horgan
Mācāmais priekšmets: angļu  valoda
Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Dzintra Aploka
Mācāmais priekšmets: vācu valoda
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Inga Branta
Mācāmais priekšmets: franču valoda,angļu  valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Aiga Roderis-Roderte
Mācāmais priekšmets:  vācu valoda, psiholoģija
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Olga Čerkovska
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Gaļina Galatona
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Anatolijs Jeļisejevs
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Vita Gaile
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Maruta Gāle
Mācāmais priekšmets: vācu valoda
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Zhang Yue
Mācāmais priekšmets: ķīniešu valoda
Izglītība: maģistra grāds inženierzinātnēs, pedagoģija

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Zane Grava – Jomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: sports un veselība
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Jānis Rihards
Mācāmais priekšmets: sports un veselība
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Raimonds Liniņš
Mācāmais priekšmets: sports un veselība
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Oskars Karls
Mācāmais priekšmets: Valsts aizsardzības mācība
Izglītība: augstākā pedagoģiskā