Skolotāji

IMG_2491_L

 

Eksaktā katedra
Anita Indāre

Katedras vadītāja

Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Dzērve Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Margita Jirgensone

Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

 

Inga Neilande Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 

Vita Paula Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Inta Zubova Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Evelīna Strelēvica Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Inta Jorniņa

Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, ekonomika

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Agnese Osīte Mācāmais priekšmets: ķīmija

Izglītība: ķīmijas doktora zinātniskais grāds analītiskajā ķīmijā

Dzintra Liepiņa

Mācāmais priekšmets: ķīmija

Izglītība: dabas zinātņu maģistrs ķīmijā

Sibilla Gedvila

Mācāmais priekšmets:bioloģija, sociālās zinības

Izglītība: zinātnes maģistrs vides pedagoģijā

 Andrejs Sālzirnis

Mācāmais priekšmets: fizika

Izglītība: inženierzinātņu maģistrs

Nauris Kaņka

Mācāmais priekšmets: fizika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Marita Andersone

Mācāmais priekšmets: informātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Reinis Rukmanis

Mācāmais priekšmets: informātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Uldis
Grunde-Zeiferts
Mācāmais priekšmets: programmēšana

Izglītība: inženierzinātņu maģistra grāds IT

Matīss Rihards Vilcāns

Mācāmais priekšmets: komerczinības, ekonomika

Izglītība: augstākā

Agija Lāce

Mācāmais priekšmets: dabaszinības

Izglītība: dabaszinību maģistra grāds bioloģijā

Olafs Vronskis

Mācāmais priekšmets: tehniskā grafika

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

 

 

Sociālā katedra

 Lita Vēvere

Katedras vadītāja

Amats: bibliotekāre

Mācāmais priekšmets: kulturoloģija, filozofija, zinātniski pētnieciskās darbības pamati

Izglītība: sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā

 Ilze Vilkārse

Mācāmais priekšmets: kulturoloģija

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

 Dace Lejēja

Mācāmais priekšmets: vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Izglītība: profesionālās maģistra grāds mākslā

Gunita Smiltāne

Mācāmais priekšmets: politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture

Izglītība: vēstures maģistrs

Inese Koha

Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Baiba Atmane

Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Ingus Meiliņš

Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, mājturība un tehnoloģijas

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Kristīne Priede

Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija

Izglītība: videszinātņu maģistra grāds

Aiga Roderis-Roderte

Mācāmais priekšmets:  psiholoģija

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Jānis Rihards

Mācāmais priekšmets: sports

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Zane Grava

Mācāmais priekšmets: sports

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Raimonds Liniņš

Mācāmais priekšmets: sports

Oskars Karls

Mācāmais priekšmets: Valsts aizsardzības mācība
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Ieva Hofmane

 Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Mārtiņš Dzerkalis

Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, informātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

  Indra Soika-Dreimane

Amats: estētikas skolas un skatuves runas pasniedzēja

Izglītība: humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā

Agija Pizika

Amats: mūzika

Izglītība: profesionālās maģistra grāds veselības aprūpē

 

Valodu katedra

 Antra Latiša

Katedras vadītāja

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Olga Čerkovska

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Gaļina Galatona

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Anatolijs Jeļisejevs

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Ritma Tīrumniece

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība:profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (izglītības vadībā)

Miks Kapsis

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

Maruta Gāle

Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Biruta Ķempele

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Krišāne

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Dace Lielanse

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Ilona Sprice

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Biruta Kamša

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Laura Kalniņa

Mācāmais priekšmets: angļu  valoda

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Dzintra Aploka

Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Inga Branta

Mācāmais priekšmets: franču valoda, angļu  valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Joseph Jack Horgan

Mācāmais priekšmets: angļu  valoda

Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Zheng Yuxin

Mācāmais priekšmets: ķīniešu valoda