Skolotāji

 

Matemātikas joma
Anita Indāre

Jomas vadītāja

Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Dzērve Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Margita Jirgensone

Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā

 

Inga Neilande Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 

Vita Paula Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Inta Zubova Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Evelīna Strelēvica Mācāmais priekšmets: matemātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Dabaszinātņu joma
Nauris Kaņka Jomas vadītājs

Mācāmais priekšmets: fizika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Reinis Labzars
Mācāmais priekšmets: ķīmija

Izglītība: inženierzinātņu maģistra grāds

Dzintra Liepiņa

Mācāmais priekšmets: ķīmija

Izglītība: dabas zinātņu maģistrs ķīmijā

Sibilla Gedvila

Mācāmais priekšmets:bioloģija, sociālās zinības

Izglītība: zinātnes maģistrs vides pedagoģijā

 Andrejs Sālzirnis

Mācāmais priekšmets: fizika

Izglītība: inženierzinātņu maģistrs

Agija Lāce

Mācāmais priekšmets: dabaszinības, bioloģija

Izglītība: dabaszinību maģistra grāds bioloģijā 

Kristīne Priede

Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija

Izglītība: videszinātņu maģistra grāds

Ingus Meiliņš

Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, mājturība un tehnoloģijas

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Tehnoloģiju joma

Marita Andersone

Jomas vadītāja

Mācāmais priekšmets: informātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Reinis Rukmanis

Mācāmais priekšmets: informātika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Tatjana Grencione
Mācāmais priekšmets: programmēšana

 

Mārtiņš Dzerkalis

Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, datorika

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Ieva Hofmane Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Olafs Vronskis

Mācāmais priekšmets: tehniskā grafika

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Sociālā un pilsoniskā joma
Gunita Smiltāne Jomas vadītāja

Mācāmais priekšmets: politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture

Izglītība: vēstures maģistrs

Inese Koha

Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Baiba Atmane Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Inta Jorniņa
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, ekonomika

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Matīss Rihards Vilcāns

Mācāmais priekšmets: komerczinības, ekonomika

Izglītība: augstākā

 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma

 Lita Vēvere

Jomas vadītāja

Amats: bibliotekāre

Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla, kulturoloģija, filozofija

Izglītība: sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā

 Ilze Vilkārse

Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

 Dace Lejēja

Mācāmais priekšmets: vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Izglītība: profesionālās maģistra grāds mākslā

 Agija Pizika  Mācāmais priekšmets: mūzikaIzglītība: profesionālās maģistra grāds veselības aprūpē

Indra Soika-Dreimane

Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla, teātra māksla, estētikas skola un skatuves runa

Izglītība: humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā

Latviešu valodas joma

Antra Latiša

Jomas vadītāja

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

 Biruta Kamša

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

 Daiga Krišāne

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Dace Lielanse

Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Svešvalodu joma

Miks Kapsis

 

Jomas vadītājs 

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība: humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā

 Ilona Sprice

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Laura Kalniņa

Mācāmais priekšmets: angļu  valoda

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

 Ritma Tīrumniece Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība:profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (izglītības vadībā)

 Agnese
Amstere-Zelgalve

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Joseph Jack Horgan

Mācāmais priekšmets: angļu  valoda

Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

 Dzintra Aploka

Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Inga Branta

Mācāmais priekšmets: franču valoda, angļu  valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Aiga Roderis-Roderte

Mācāmais priekšmets:  vācu valoda, psiholoģija

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Olga Čerkovska

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Gaļina Galatona

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Anatolijs Jeļisejevs

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Vita Gaile

Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Maruta Gāle

Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Zhang Yue

Mācāmais priekšmets: ķīniešu valoda
 Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Zane Grava

Jomas vadītāja

Mācāmais priekšmets: sports

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 Jānis Rihards

Mācāmais priekšmets: sports

Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Raimonds Liniņš

 Mācāmais priekšmets: sports

Oskars Karls

Mācāmais priekšmets: Valsts aizsardzības mācība

Izglītība: augstākā pedagoģiskā