Skolotāji

Šis saraksts nav pilnīgs un tiks papildināts!

Matemātikas joma

Anita IndāreJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Dzērve
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Margita Jirgensone
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: dabaszinātņu maģistra grāds matemātikā, pedagoģija

Inga Neilande
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Vita Paula
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Inta Zubova
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Evelīna Strelēvica
Mācāmais priekšmets: matemātika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

 

Dabaszinātņu joma

Nauris Kaņka – Jomas vadītājs
Mācāmais priekšmets: fizika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Sibilla Gedvila
Mācāmais priekšmets: bioloģija, sociālās zinības
Izglītība: zinātnes maģistrs vides pedagoģijā

Andrejs Sālzirnis
Mācāmais priekšmets: fizika
Izglītība: inženierzinātņu maģistrs, pedagoģija

Reinis Labzars
Mācāmais priekšmets: ķīmija
Izglītība: inženierzinātņu maģistra grāds, pedagoģija

Ingus Meiliņš
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Kristīne Priede
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija
Izglītība: videszinātņu maģistra grāds, pedagoģija

Alma Plivča
Mācāmais priekšmets: dabaszinības

Kristiāna Rancāne
Mācāmais priekšmets: fizika

Alise Dzelzkalēja
Mācāmais priekšmets: dabaszinības

 

Tehnoloģiju joma

Marita AndersoneJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: datorika, dizains un tehnoloģijas
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Reinis Rukmanis
Mācāmais priekšmets: datorika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Tatjana Grencione
Mācāmais priekšmets: programmēšana
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Mārtiņš Dzerkalis
Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, datorika
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Ieva Hofmane
Mācāmais priekšmets: mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Olafs Vronskis
Mācāmais priekšmets: tehniskā grafika
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Anda Birģele
Mācāmais priekšmets: dizains un tehnoloģijas

 

Sociālo zinātņu joma

Gunita SmiltāneJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinātnes
Izglītība: vēstures maģistrs, pedagoģija

Inese Koha
Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Baiba Atmane
Mācāmais priekšmets: Latvijas un pasaules vēsture, vēsture un sociālās zinātnes
Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Inta Jorniņa
Mācāmais priekšmets: ģeogrāfija, ekonomika, vēsture un sociālās zinātnes, praktiskā pētniecība
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Laura Joma
Mācāmais priekšmets: ekonomika

 

Kultūras un pašizpausmes mākslā joma

Lita VēvereJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla, kulturoloģija, filozofija
Izglītība: sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā, pedagoģija

Ilze Vilkārse
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Dace Lejēja
Mācāmais priekšmets: vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas
Izglītība: profesionālās maģistra grāds mākslā, pedagoģija

Agija Pizika
Mācāmais priekšmets: mūzika
Izglītība: profesionālās maģistra grāds veselības aprūpē, pedagoģija

Indra Soika-Dreimane
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla, teātra māksla, estētikas skola un skatuves runa
Izglītība: humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā, pedagoģija

Santa Kalniņa
Mācāmais priekšmets: mūzika

 

Latviešu valodas joma

Antra LatišaJomas vadītāja
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Biruta Kamša
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Daiga Krišāne
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Dace Lielanse
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Vineta Šrama
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda un literatūra
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Līga Horgana
Mācāmais priekšmets: latviešu valoda

Valodu joma

Ilona Sprice
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Agnese Amstere-Zelgalve
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Joseph Jack Horgan
Mācāmais priekšmets: angļu  valoda
Izglītība: maģistra grāds pedagoģijā

Dzintra Aploka
Mācāmais priekšmets: vācu valoda
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Inga Branta
Mācāmais priekšmets: franču valoda,angļu  valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Aiga Roderis-Roderte
Mācāmais priekšmets:  vācu valoda, psiholoģija
Izglītība: pedagoģijas maģistrs

Marina Beitāne
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā

Gaļina Galatona
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Anatolijs Jeļisejevs
Mācāmais priekšmets: krievu valoda
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Ilze Laurinaite
Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Ingrīda Anete Millere
Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Tatjana Ozola
Mācāmais priekšmets: krievu valoda

Otto Tabuns
Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Zhang Yue
Mācāmais priekšmets: ķīniešu valoda
Izglītība: maģistra grāds inženierzinātnēs, pedagoģija

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes joma

Jānis Rihards
Mācāmais priekšmets: sports un veselība
Izglītība: augstākā pedagoģiskā

Signe Sirma
Mācāmais priekšmets: sports un veselība

Kristaps Vējš-Āboliņš
Mācāmais priekšmets: sports un veselība

 

Atbalsta personāls

Dzintra Liepiņa

Laura Kalniņa
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Kadija Līkanse

Anete Olava

Regīna Sēle

Veronika Šilo

Iryna Prystupa