2009.-2010. m.g. skolēnu parlamenta sastāvs

Vārds, uzvārds: Otto TabunsIeņemamais amats: Skolēnu  Parlamenta prezidents

Pienākumi:

1) Vadīt SP,

2) pārstāvēt JSĢ skolēnus un pašpārvaldi ārpus skolas,

3) izstrādāt sasniedzamo mērķu sarakstu

4) apstiprināt visus SP dokumentus

otto
Vārds, uzvārds: Līva Klismeta

Ieņemamais amats: Skolēnu Parlamenta prezidenta vietniece

Pienākumi:

1) Sadarbībā ar SP Prezidentu vadīt SP
2) Vajadzības gadījumā pārņemt SP Prezidenta pilnvaras uz laiku
3) Piedalīties SP darbības organizācijā, kopā ar SP Prezidentu pārstāvēt SP Jelgavas Skolēnu Domē.

liva
Vārds, uzvārds: Signe Strikmane

Ieņemamais amats: Skolēnu Parlamenta priekšsēdētāja

Pienākumi:

1)    Plānot un noturēt SP sēdes

2)    Sastādīt darba gaitu SP sēdēs

3)    Rīkot iekšējos SP pasākumus

signe
Vārds, uzvārds: Agnese Kinslere

Ieņemamais amats: Iekšlietu ministre

Pienākumi:

1)Pārvaldīt SP dokumentāciju.

2)Izskatīt skolnieku iesniegumus, sūdzības, ieteikumus, atbildēt uz tiem publiski, vajadzības gadījumā konsultējoties ar visu parlamentu, skolotājiem vai speciālistiem.

3)Vadīt dežūras pasākumu organizēšanu diskotēkās.

agnese
Vārds, uzvārds: Ieva Damberga

Ieņemamais amats: Kultūras ministre

Pienākumi:

1)Organizēt dažādus kultūras pasākumus, programmas, izklaides pasākumus u.c.

2)informēt par kultūras pasākumiem skolā un ārpus tās

3)parakstīt dokumentus par skolas kultūras un izklaides aktivitātēm, to norisi

4) dibināt kontaktus kultūras jomā

ieva
Vārds, uzvārds: Ermīns Baltais

Ieņemamais amats: Finanšu ministrs

Pienākumi:

1)Meklēt finansējumu SP aktivitātēm

2)Kontrolēt  SP naudas plūsmu

ermins
Vārds uzvārds: Mārtiņš Beņķītis

Ieņemamais amats: Sabiedrisko attiecību ministrs

Pienākumi:

1)Reprezentēšanas funkcija

2)Organizēt skolas radio ieviešanu

martins
Vārds uzvārds: Edgars Laimīte

Ieņemamais amats: Sabiedrisko attiecību ministra vietnieks

Pienākumi:

1)Strādājot kopā ar Sabiedrisko attiecību  ministru, kopīgi izpildīt ministra izvirzītos uzdevumus

edgars
Vārds, uzvārds: Evita Hibšmane

Ieņemamais amats: Vides ministre

Pienākumi?

1)Organizēt dažādus vides aizsardzības, kopšanas, labiekārtošanas pasākumus u.c.

2)informēt parar vidi saistītiem pasākumiem skolā un ārpus tās

3)parakstīt dokumentus par vides pasākumu  aktivitātēm, to norisi

4) dibināt kontaktus vides aizsardzības jomā

evita
Vārds, uzvārds: Evita Kļavniece

Ieņemamais amats: Vides ministres vietniece

Pienākumi:

1) Strādājot kopā ar Vides ministri, kopīgi izpildīt ministres izvirzītos uzdevumus

evita-k
Vārds, uzvārds: Dāvis Reinbergs

Ieņemamais amats: Sporta ministrs

Pienākumi:

1)Organizēt dažādus ar pasākumus u.c.

2)informēt parar vidi saistītiem pasākumiem skolā un ārpus tās

3)parakstīt dokumentus par vides pasākumu  aktivitātēm, to norisi

4) dibināt kontaktus vides aizsardzības jomā

davis
Vārds, uzvārds: Gatis Baimanovs

Ieņemamais amats: Sporta ministra vietnieks

Pienākumi:

1)Strādājot kopā ar Sporta  ministru, kopīgi izpildīt ministra izvirzītos uzdevumus

gatis
Vārds, uzvārds: Raitis Kraslovskis

Ieņemamais amats: Sporta ministra vietnieks

Pienākumi:

1)Strādājot kopā ar Sporta ministru, kopīgi izpildīt ministra izvirzītos uzdevumus

raitis