Skolēnu parlaments

Mēs esam izveidojuši jaunu, radošu un spēcīgu komandu, lai kopā ar jums (jā, arī Tevi) veidotu mūsu ikdienu Spīdolas ģimnāzijā tādu, kādu vēlamies to redzēt. JSĢ Skolēnu parlamenta darbībai vari sekot šeit: http://www.spsk.lv/parlaments

Cerot uz sadarbību,
Tavs Skolēnu parlaments


JSĢ Skolēnu parlamenta sastāvs

Ričards Švītiņš Ričards Švītiņš1
Linda Bēvalde Linda Bēvalde
Raivis Beņķītis Raivis Beņķītis
Nellija Karpušenkova Nellija Karpušenkova
Edgars Drusts Edgars Drusts
Dārta Galiņa Dārta Galiņa
Klinta Gaisa Klinta Gaisa1
Artūrs Veips Artūrs Veips
Dārta Pabērza Dārta Pabērza1
Gerda Poota Gerda Poota
Katrīna Sproģe Katrīna Sproģe
Elīza Liepiņa Elīza Liepiņa
Elīna Marcinkēviča Elīna Marcinkēviča