Latvijas – Zviedrijas projekts “Jaunais uzņēmējs”

Projekta mērķis: apkopot skolēnu pieredzi Junior Achievement aktivitātēs un pilnveidot skolēnu zināšanas par starptautisko uzņēmējdarbību.

Projekta apraksts: Projektā iesaistītjām skolām ir liela iepriekšējā pieredze Junior Achievement aktivitātēs saistībā ar ekonomisko izglītību. Abas skolas ir piedalījušās skolēnu mācību firmu finālos. Abām skolām ir savas ekonmikas mācīšanas tradīcijas, bet skolēnu mācību firmas ir koncentrējušās uz vietējā tirgus izpēti. Tāpēc projektā skolēniem būs iespēja paplašināt savu redzesloku un attīstīt domāšanu globālā mērogā. Projekta laikā notiks 2 skolēnu pieredzes apmaiņas braucieni: 2009.gada rudenī Latvijas skolēni dodas uz Visbiju, bet 2010.gada pavasarī Zviedrijas skolēni brauc uz Latviju.

Projekta dalībnieki: Richard Steffen ģimnāzija Vizbijā un Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Latvijā

Projekta finansējums: Nordplus Junior 53460 EUR apmērā.

Zviedrijas-Latvijas-kopprojekts