Latvijas – Igaunijas – Vācijas skolu sadarbības projekts