Līdzdalība projektos

“See more. Do more.” – bija starptautisks jauniešu apmaiņas projekts, kurš norisinājās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā 2008.g. septembrī. Projekta galvenais mērķis bija pieredzes apmaiņa par mūsdienu jauniešu dzīvesveidu un tā pozitīvo un negatīvo ietekmi, kā arī alternatīvu brīvā laika pavadīšanas veidu meklējumi. Projektā piedalījās 25 dalībnieki no 4 “Eiropas Savienības” valstīm: Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Zviedrijas. Ar 7832,5 eiro finansējumu norisinājās laivu brauciens, ekskursijas, diskusijas, spēles un konkursi, kā arī tika izveidots kalendārs, kuru var uzskatīt par aktīva dzīvesveida ceļvedi.

__________________________________________________________________

„See more. Do more”- was a multicultural youth exchange happening in Jelgava, Latvia with the main aim of sharing experience about modern youth’s lifestyle and its pros and cons and aspiring to find an alternative to improve the quality of free time. There were 25 participants from 4 countries: Latvia, Lithuania, Germany and Sweden. With the 7832.5 eur funding from „EU” we were able to have a boat trip, excursions, hold a discussions, games and contests and create a calendar, which can be used as a guide to an active lifestyle.

“See more, do more” foto galerija