Kontakti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas ielā 2, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: + 371 63029212,
e-pasts: svg@izglitiba.jelgava.lv


Sabiedriskā transporta maršruti un kustību saraksti

Administrācijas pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no 15:00 – 16:30

Iepriekš piesakoties kancelejā pa tālr. 63029212

Skolas direktore Ilze Vilkārse 63029212
Direktora vietniece metodiskajā darbā Ritma Tīrumniece 63029211
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Indra Soika-Dreimane 63029211
Direktora vietniece izglītības jomā Dzintra Aploka 63029211
Direktora vietniece administratīvi
saimnieciskajā darbā
Ilze Miezīte 63029241
Datortīkla administrators Reinis Rukmanis 63029212
Bibliotekāre Lita Vēvere 63029212
Sociālais pedagogs Krista Zegnere 25612224
Psihologs Anete Olava 63029212
Sekretāre Agnija Biezā,
Kristīne Gernere-Dunce
sgim@izglitiba.jelgava.lv
63029212
Skolas dežurants   63020620

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas rekvizīti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
Reģ. Nr. 90000074738
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr./fakss 63029212
SEB banka, Jelgavas filiāle,
kods UNLALV2X008,
konts: LV07UNLA0008014130203

„Spīdolas Valsts ģimnāzijas izaugsmes fonda’’ rekvizīti

Reģ. Nr. 40008224367,
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001,
Tālrunis/fakss 63029212,
„SEB Banka’’, Jelgavas filiāle,
Kods UNLALV2X008,
Konts: LV81UNLA0050022107633.