Kontakti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas ielā 2, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: + 371 63029212,
e-pasts: svg@izglitiba.jelgava.lv


Sabiedriskā transporta maršruti un kustību saraksti

Administrācijas pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no 15:00 – 16:30

Iepriekš piesakoties kancelejā pa tālr. 63029212

Skolas direktore Ilze Vilkārse
ilze.vilkarse@izglitiba.jelgava.lv
63029212
Direktora vietniece metodiskajā darbā Ritma Tīrumniece
ritma.tirumniece@gmail.com
63029211
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Indra Soika-Dreimane 63029211
Direktora vietniece izglītības jomā Dzintra Aploka
dzaploka@inbox.lv
63029211
Direktora vietniece
Marita Andersone
marita_a@inbox.lv
63029291
Direktora vietniece administratīvi
saimnieciskajā darbā
Ilze Miezīte
ilzemieziite@inbox.lv
63029241
Datortīkla administrators Reinis Rukmanis
reinis.rukmanis@izglitiba.jelgava.lv
63029212
Bibliotekāre Lita Vēvere
lita.vevere@gmail.com
63029212
Sociālais pedagogs Krista Zegnere
krista.zegnere@inbox.lv
25612224
Psihologs Anete Olava 63029212
Sekretāre Agnija Biezā,
Kristīne Gernere-Dunce
sgim@izglitiba.jelgava.lv
63029212
Skolas dežurants   63020620

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas rekvizīti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
Reģ. Nr. 90000074738
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr./fakss 63029212
SEB banka, Jelgavas filiāle,
kods UNLALV2X008,
konts: LV07UNLA0008014130203

„Spīdolas Valsts ģimnāzijas izaugsmes fonda’’ rekvizīti

Reģ. Nr. 40008224367,
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001,
Tālrunis/fakss 63029212,
„SEB Banka’’, Jelgavas filiāle,
Kods UNLALV2X008,
Konts: LV81UNLA0050022107633.