Kontakti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas ielā 2, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: + 371 63029212,
e-pasts: svg@izglitiba.jelgava.lv


Sabiedriskā transporta maršruti un kustību saraksti

Administrācijas pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no 15:00 – 16:30

Iepriekš piesakoties kancelejā pa tālr. 63029212

Kontakti:

Ilze Vilkārse – Skolas direktore
Tālrunis: 63029212

Agnija Biezā,
Kristīne Gernere-Dunce
– Sekretāres
Tālrunis: 63029212
E-pasts: svg@izglitiba.jelgava.lv

Dzintra Aploka – Direktora vietniece izglītības jomā
Tālrunis: 63029211

Vineta Šrama – Direktora vietniece metodiskajā darbā
Tālrunis: 63029211

Indra Soika-Dreimane – Direktora vietniece skolas kultūras jautājumos
Tālrunis: 63029211

Ilze Miezīte – Direktora vietniece administratīvi
saimnieciskajā darbā
Tālrunis: 63029241

Marita Andersone – Direktora vietniece
Tālrunis: 63029211

Reinis Rukmanis – Datortīkla administrators
Tālrunis: 63029212

Lita Vēvere – Bibliotekāre
Tālrunis: 63029212

Anete Olava – Psihologs
Tālrunis: 63029212

Skolas dežurants
Tālrunis: 63020620

 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas rekvizīti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
Reģ. Nr. 90000074738
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001
Tālr./fakss 63029212
SEB banka, Jelgavas filiāle,
kods UNLALV2X008,
konts: LV07UNLA0008014130203

Sabiedriskā labuma organizācijas „Spīdolas ģimnāzijas izaugsmes fonds’’ rekvizīti

Reģ. Nr. 40008224367,
Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001,
Tālrunis/fakss 63029212,
„SEB Banka’’, Jelgavas filiāle,
Kods UNLALV2X008,
Konts: LV81UNLA0050022107633.