Kontakti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
Sarmas ielā 2, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: + 371 63029212,
Fakss: + 371 63029212
e-pasts: sgim@izglitiba.jelgava.lv


karte

 

Sabiedriskā transporta maršruti un kustību saraksti

Administrācijas pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no 15:00 – 16:30

Iepriekš piesakoties kancelejā pa tālr. 63029212

Skolas direktore Ilze Vilkārse
ilzes.v@inbox.lv
63029212
Direktora vietniece audzināšanas darbā Ritma Tīrumniece
ritma.tirumniece@gmail.com
63029211
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Elīna Apsīte
apsiteelina7@gmail.com
63029211
Direktora vietniece izglītības jomā Dzintra Aploka
dzaploka@inbox.lv
63029211
Direktora vietniece informātikas jomā Marita Andersone
marita_a@inbox.lv
63029291
Direktora vietniece administratīvi
saimnieciskā darbā
Ilze Miezīte
ilzemieziite@inbox.lv
63029241
Datortīkla administrators Jānis Indārs
janis.indars@inbox.lv
63029212
Bibliotekāre Lita Vēvere
lita.vevere@gmali.com
63029241
Sociālais pedagogs Krista Zegnere
krista.zegnere@inbox.lv
25612224
Karjeras konsultants Inese Deņisova
inesede@inbox.lv
63029291
Sekretāre Agnija Biezā 63029212
Skolas dežurants   63020620

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas rekvizīti

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija,
Reģ. nr. 2819903270
Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001
Tālr./fakss 63029212
SEB banka, Jelgavas filiāle,
kods UNLALV2X008,
konts: LV07UNLA0008014130203,
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000074738,
apliecība NM Nr. 033706


„Spīdolas Valsts ģimnāzijas izaugsmes fonda’’ rekvizīti

Reģ. Nr. 40008224367,
Mātera iela 30, Jelgava, LV-3001,
Tālrunis/fakss 63029212,
„SEB Banka’’, Jelgavas filiāle,
Kods UNLALV2X008,
Konts: LV81UNLA0050022107633.