Vērtēšanas kārtība

 

JELGAVAS SPĪDOLAS ĢIMNĀZIJAS

 SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA