Klašu audzinātāji

 

Klase

Audzinātāji
2021./2022.

 
7.kom Laura Joma
 
7.soc Agnese Amstere-Zelgalve
 
7.vid Kristaps Vējš-Āboliņš
 
7.ib Anda Birģele
 
8.kom Nauris Kaņka  
8.soc Regīna Sēle  
8.vid Dzintra Liepiņa, Kristiāna Rancāne
 
8.ib Baiba Atmane  
9.kom Strelēvica Evelīna  
9.soc Inese Koha  
9.vm Ingus Meiliņš  
9.vt Inta Zubova  
10.kom Vita Paula  
10.soc Ieva Hofmane
 
10.vid Jānis Rihards
 
11.kom Antra Latiša  
11.soc Dace Lielanse  
11.vid Inga Neilande  
12.kom Margita Jirgensone  
12.soc Dace Lejēja
Kadija Līkanse
 
12.vid Daiga Dzērve