Klašu audzinātāji

 

Klase

Audzinātājs
2020./2021.

Kabinets
7.kom Strelēvica Evelīna
210.
7.soc Inese Koha
206.
7.vm Ingus Meiliņš 001.
7.vt Inta Zubova 110.
8.kom Matīss Rihards Vilcāns 005.
8.sm Ieva Hofmane
302.
8.sv Vita Paula 110.
8.v Jānis Rihards sporta zāle
9.kom Antra Latiša 204.
9.sk Baiba Atmane 206.
9.soc Dace Lielanse 112.
9.v Zane Grava
sporta zāle
10.kom Margita Jirgensone 114.
10.soc Dace Lejēja
Kadija Līkanse
302.
bibliotēka
10.v Daiga Dzērve
113.
11.kom Inta Jorniņa 005.
11.soc  Gunita Smiltāne
Lita Vēvere
201.
11.vis Inga Neilande
111.
12.kom Inga Branta 301.
12.soc Inese Koha 206.
12.v Anita Indāre 112.