Klašu audzinātāji

 

Klase

Audzinātāji
2023./2024.

7.kom Inta Zubova
7.soc Kadija Līkanse
7.vid Signe Sirmā
7.ib Evelīna Strelēvica
8.kom Laura Joma
8.soc Agnese Amstere – Zelgalve
8.vid Kristaps Vējš – Āboliņš
8.ib Anda Birģele
9.kom Nauris Kaņka
9.soc Regīna Sēle
9.vid Kristiāna Rancāne
9.ib Baiba Atmane
10.kom Margita Jirgensone
10.soc Inese Koha
10.vid Daiga Dzērve
11.kom Vita Paula
11.soc Ieva Hofmane
11.vid Jānis Rihards
12.kom Antra Birzgale – Latiša
12.soc Dace Lielanse
12.vid Inga Neilande