Klašu audzinātāji

Klase

Audzinātājs

2016./2017.

Kabinets
7.soc Inese Deņisova 20.
7.kom Margita Jirgensone 2.
7.v Agija Lāce/Elīna Ēdola 31.
8.soc Elīna Apsīte Dir.vietn.kab./32.
8.kom Biruta Kamša
27.
8.v Olga Čerkovska 22.
9.soc Inese Koha 25.
9.kom Dace Lielanse 31.
9.v Vita Gaile 5.
10.soc Daiga Krišāne 24
10.kom Ilona Sprice
22.
10.v Biruta Ķempele 33
11.soc Krista Zegnere soc.ped.kab./22.
11.kom Inta Jorniņa 3
11.vis Daiga Dzērve 8.
12.soc Inga Branta 23.
12.kom Antra Latiša 29
12.vis Anita Indāre 9.