Klašu audzinātāji

 

Klase

Audzinātāji
2021./2022.

 
7.kom Nauris Kaņka  
7.soc Regīna Prohorova  
7.vid Raimonds Liniņš  
7.ib Baiba Atmane  
8.kom Strelēvica Evelīna  
8.soc Inese Koha  
8.vm Ingus Meiliņš  
8.vt Inta Zubova  
9.kom Matīss Rihards Vilcāns  
9.sm Ieva Hofmane  
9.sv Vita Paula  
9.vid Jānis Rihards  
10.kom Antra Latiša  
10.soc Dace Lielanse  
10.vid Zane Grava  
11.kom Margita Jirgensone  
11.soc Dace Lejēja
Kadija Līkanse
 
11.vid Daiga Dzērve  
12.kom Inta Jorniņa  
12.soc Gunita Smiltāne
Lita Vēvere
 
12.vid Inga Neilande