Klašu audzinātāji

 

Klase

Audzinātājs

2018./2019.

Kabinets
7.soc Dace Lielanse 20.
7.kom Antra Latiša
29.
7.v Zane Grava 29.
8.soc Dace Lejēja
Kadija Līkanse
32./bibliotēka
8.kom Margita Jirgensone
2.
8.v Agija Lāce 31.
9.soc Elīna Apsīte dir.vietn.kab./32.
9.kom Biruta Kamša
27.
9.v Laura Kalniņa
Ingus Meiliņš
7.
10.soc Inese Koha 25.
10.kom Inga Branta
Jānis Indārs
23.
10.v Vita Gaile 5.
11.soc Daiga Krišāne 24.
11.kom Ilona Sprice 22.
11.vis Biruta Ķempele 3a.
12.soc Krista Zegnere soc.ped.kab./4.
12.kom Inta Jorniņa 3.
12.vis Daiga Dzērve 8.