Klašu audzinātāji

 

Klase

Audzinātājs

2019./2020.

Kabinets
7.kom Matīss Rihards Vilcāns
005.
7.sm Ieva Hofmane
302.
7.sv Krista Zegnere soc.ped.kab.
7.v Jānis Rihards sporta zāle
8.kom Antra Latiša 204.
8.sk Baiba Atmane
206.
8.soc Dace Lielanse 212.
8.v Zane Grava sporta zāle
9.kom Margita Jirgensone 114.
9.soc Dace Lejēja
Kadija Līkanse
302.
bibliotēka
9.v Nauris Kaņka
101.
10.kom Inta Jorniņa 005.
10.soc Gunita Smiltāne
Lita Vēvere
201.
10.v Inga Neilande
111.
11.kom Inga Branta 301.
11.soc  Inese Koha
206.
11.vis Anita Indāre
112.
12.kom Ilona Sprice 309.
12.soc Daiga Krišāne 211.
12.v Biruta Ķempele 306.