Administrācija

Ilze Vilkārse

 

Amats: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore

Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs 

Dzintra Aploka

 

Amats: direktora vietniece izglītības jomā

Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs 

Ritma Tīrumniece

 

Amats: direktora vietniece metodiskajā darbā

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība:profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (izglītības vadībā) 

Marita Andersone

 

Amats: direktora vietniece

Mācāmais priekšmets: datorika, dizains un tehnoloģijas

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā 

Indra
Soika-Dreimane
 

Amats: direktora vietniece

Mācāmais priekšmets: teārta māksla, kultūra un māksla

Izglītībahumanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

 Ilze Miezīte Amats: direktora vietniece adminstratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītība: augstākā

Anete Olava
 

Amats: psihologs

Izglītība:profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Krista Zegnere  

Amats: sociālais pedagogs

Izglītība: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē

Inese Deņisova  

Amats: pedagogs – karjeras konsultants

Izglītība: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē

   

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore