Administrācija

Administracijas_meitenes

Ilze Vilkārse

 

Amats: Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore

Mācāmais priekšmets: kulturoloģija

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs 

Dzintra Aploka

 

Amats: direktora vietniece izglītības jomā

Mācāmais priekšmets: vācu valoda

Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs 

Ritma Tīrumniece

 

Amats: direktora vietniece metodiskajā darbā

Mācāmais priekšmets: angļu valoda

Izglītība:profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (izglītības vadībā) 

Marita Andersone

 

Amats: direktora vietniece

Mācāmais priekšmets: informātika

Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā 

Indra
Soika-Dreimane
Amats: direktora vietniece
Mācāmais priekšmets: teārtis

Izglītība: humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

 Ilze Miezīte

 

Amats: direktora vietniece adminstratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītība: augstākā

Anete Olava
 

Amats: psihologs

Izglītība:profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

Krista Zegnere  

Amats: sociālais pedagogs

Izglītība: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē

 

 


Inese Deņisova  

Amats: pedagogs – karjeras konsultants

Izglītība: profesionālais maģistra grāds izglītības zinātnē

   

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore