Administrācija

Ilze Vilkārse
Amats: Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas direktore
Mācāmais priekšmets: kultūra un māksla
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Dzintra Aploka
Amats: direktora vietniece izglītības jomā
Mācāmais priekšmets: vācu valoda
Izglītība: izglītības zinātņu maģistrs

Ritma Tīrumniece
Amats: direktora vietniece metodiskajā darbā
Starptautiskā bakalaurāta programmu koordinators
Mācāmais priekšmets: angļu valoda
Izglītība: profesionālais maģistra grāds vadībzinībās (izglītības vadībā)

Marita Andersone
Amats: direktora vietniece
Mācāmais priekšmets: datorika, dizains un tehnoloģijas
Izglītība: profesionālais maģistra grāds pedagoģijā

Indra Soika-Dreimane
Amats: direktora vietniece
Mācāmais priekšmets: teārta māksla, kultūra un māksla
Izglītība: humanitāro zinātņu maģistra grāds filozofijā

Ilze Miezīte
Amats: direktora vietniece adminstratīvi saimnieciskajā darbā
Izglītība: augstākā

Anete Olava
Amats: psihologs
Izglītība: profesionālais maģistra grāds psiholoģijā

 

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore