Jaunas Jelgavas skolēna apliecības

No 1. jūlija skolēni pakāpeniski varēs pieteikties jaunās Jelgavas skolēna apliecības saņemšanai, kas turpmāk ļaus saņemt pašvaldības piešķirtos atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā un ēdināšanai skolās. Jaunās Jelgavas skolēna apliecības sāks darboties ar jauno mācību gadu.

Vecākiem, pilnvarotajai personai vai skolēnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu, ir jāierodas skolā un personīgi jāiesniedz iesniegums apliecības pieteikšanai. Aicinām iesniegumu aizpildīt jau mājās – iesnieguma veidlapa pieejama šeit. To izdrukāt vai nosūtīt uz skolas e-pastu svg@izglitiba.jelgava.lv (izdrukāsim skolā).

Iesniegumu pieņemšanas laiki:

no 1. līdz 9.jūlijam – no 9.00 līdz 15.30.

no 14. līdz 17.jūlijam – no 9.00 līdz 15.30.

no 20. līdz 23.jūlijam – no 9.00 līdz 15.30.

no 3. līdz 14. augustam – no 9.00 līdz 15.30.

Pirms ierašanās obligāti iepriekš jāpiesakās, zvanot pa tālruni 63020620.

Skolēnam (no 15 gadu vecuma) jābūt līdzi un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecība.

Vecākam ar skolēnu (līdz 15 gadu vecumam) jābūt līdzi un jāuzrāda:

vecāka personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
bērna personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) vai dzimšanas apliecība;
pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments (izglītojamā dzimšanas apliecība, notariāli apliecināta pilnvara, aizbildnību vai aizgādnību apliecinošs dokuments u.c.)

Izgatavoto apliecību pēc 24. augusta varēs saņemt skolā.

Sīkāk lasīt šeit.

c Komentāri ir izslēgtiJaunas Jelgavas skolēna apliecības

Kompetencēs balstīts mācību saturs nodots recenzēšanai

SIA “Uzdevumi.lv” kopš pagājušā gada beigām īsteno ESF projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) un 18.06.2020. notika kārtējā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā tika prezentēts projekta statuss. Projekta aktivitāšu ieviešana norit atbilstoši plānam, pilnveidots mācību saturs un izstrādātas visas paredzētās 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas matemātikas, valodu un dabaszinību mācību jomās. Jaunais mācību saturs šobrīd nodots recenzēšanai, lai nodrošinātu izstrādātā satura atbilstību jaunajam izglītības standartam un uz kompetencēm balstītā mācību pieejā. Pēc recenzēšanas jaunais mācību saturs būs pieejams 2020./2021.mācību gadam un jau septembrī tiks aprobēts projekta partneru mācību iestādēs.

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv

19.06.2020.

c Pievienot komentāru

Jauno uzņēmēju dienās

c Komentāri ir izslēgtiJauno uzņēmēju dienās

9.kom klases izlaidums

Daži skaisti mirkļi no 9.kom klases izlaiduma. Saliedēta, aktīva, ar augstiem mācību sasniegumiem bagāta klase!

c Komentāri ir izslēgti9.kom klases izlaidums

Izlaidumu tiešraide!

Cienījamie 9.klašu vecāki, vecvecāki, radinieki un draugi!

Drošas distancēšanās laikā piedāvājam piedalīties svarīgajā dzīves notikumā attālināti, skatoties tiešraides:
plkst.11:00 9.kom klase https://www.youtube.com/watch?v=7gWvZvglLNo

plkst.14:00 9.soc klase https://www.youtube.com/watch?v=fdbDpfPW1Us

Esam droši – jūsu labās domas un vēlējumi būs jūtami cauri sienām!

c Komentāri ir izslēgtiIzlaidumu tiešraide!

9.v klases izlaidums

Pēc 3 mēnešu ilga pārtraukuma 9.vid klase sēž skolas solos – pirmajā 9.klašu izlaidumā. Priecīgi satraukti un laimīgi, ka izlaidums klātienē!

c Komentāri ir izslēgti9.v klases izlaidums

c Komentāri ir izslēgti

7.sm klases sveiciens!

7.sm klases skolēni pašā mācību gada noslēgumā pārsteidza skolotājus ar sirsnīgu apsveikumu. Iedvesmojoši!

Lai skaistiem notikumiem piepildīta vasara visiem!

c Komentāri ir izslēgti7.sm klases sveiciens!

“Pārmijas”

Ieklausies Radio “Klasika”103.6 viļņos no 1.jūnija katru darba dienu plkst.12.00, raidījumā “Pārmijas” skanēs jauniešu dzejoļi, kā arī mūzikas refleksija, kuru veidojām mūzikas ieskaitē-Pandēmijas laikā.

Labākie darbi tika novērtēti gan no manas puses, gan muzikologu vidū, un varbūt tavas domas par kādu baroka, renesanses, vai latviešu mūzikas skaņdarbu Spīdoliet, dzirdēs visa Latvija! Ieklausies!

 

c Komentāri ir izslēgti“Pārmijas”

Vasaras nodarbinātība 2020

No 28.05. līdz  05.06. plkst.23:59 skolēniem ir iespēja pieteikties vasaras nodarbinātībai.

13 – 14 gadus vecie audzēkņi varēs strādāt divas nedēļas 4 h dienā.

15 – 17 gadus vecie – 3 nedēļas 6 stundas dienā.

Pamatojumā kļūt par  nodarbināto, lūdzu, sniegt detalizētāku informāciju, kas atvieglotu mums izvērtēšanu.

Kritēriji:
1) motivēta attieksme pret darbu;
2) audzēknis nav nodarbināts pie cita darba devēja;
3) ir laba uzvedība;
4) skolēns ir ar īpašām vajadzībām.

Papildu kritēriji: daudzbērnu ģimene, sekmes, kāds no vecākiem ir bezdarbnieks, skolas apmeklējums.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski.

Pieteikumi pieejami klātienē izglītības iestādē pie dežuranta, arī  pieteikumu nodošana  skolas dežurantam.

Parakstītu pieteikumu iesniegšana elektroniski: svg@izglitiba.jelgava.lv

Nodarbinātības periodus un pieteikuma anketu skatīt pielikumā.

Plašāka informācija https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/jaunumi/skoleni-var-pieteikties-darbam-vasara-jelgavas-pasvaldiba-nodrosina-245-darba-vietas

pieteikums_nodarbinatiba_2020

c Komentāri ir izslēgtiVasaras nodarbinātība 2020