Tava klase

Lepojamies par savas skolas angļu valodas skolotājiem Ritmu Tīrumnieci un Joseph Jack Horgan, kuri atsaucās Izglītības un zinātnes ministrijas aicinājumam vadīt stundas virtuālās mācīšanās platformā Tavaklase.lv. Pirmie raidījumi ar mūsējo piedalīšanos notika otrdien, 14.aprīlī un trešdien, 15.aprīlī, abi raidījumi bija skatāmi plkst.13:40 TV kanālā “Sportacentrs.com”, bet arhīvā pieejami joprojām!
Skolotāja Ritma 9.klašu audzēkņus gatavo angļu valodas eksāmenam pirmdienās un trešdienās plkst.13:40 (laiku dalot ar Valsts ģimnāzijas skolotāju), bet otrdienās un ceturtdienās plkst.13:40 Džo strādā ar 12.klašu beidzējiem. 
 
Novēlam izturibu, radošu garu un atsaucīgu publiku! Lai mums visiem kopā izdodas veiksmīgi un sekmīgi pabeigt šo trauksmaino un izaicinājuma pilno mācību gadu!

c Komentāri ir izslēgtiTava klase

Priecīgas Lieldienas!

Kad daba pēc garā ziemas miega pamodusies uz jaunu dzīvi, kad no ziemas važām atsvabinājušies pavasara ūdeņi plūst brīvi, kad atgriežas gājputni, lai uzmeklētu savas ligzdas, kad saules ceļš pār debesu velvi met lielāku līkumu, tad viss mostas uz jaunu dzīvi un pie mums nāk Lieldienu svētki.

Līdz ar Lieldienām svinam arī pavasara uzvaru pār ziemas aukstumu un stingumu. Tā Lieldienas kļūst par īstiem augšāmcelšanās svētkiem –  par visas dabas augšāmcelšanās svētkiem. Lieldienās mēs svinam dzīvības uzvaru pār nāvi.

Lielās dienas rītiņā
Agri gāju šūpoties,
Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam.
( Latviešu tautas dziesma.)

Mēs vārām un krāsojam olas, kas jau kopš senatnes tiek uzskatītas par Saules simbolu un maģisku līdzekli dzīvībai un auglībai. Mēs tieši tāpat kā mūsu senči šūpojamies šūpolēs, pēc iespējas dodamies mazgāties tekošā ūdenī, jo tad visu gadu būs veselība, nesvīdīs kājas, nemetīsies pumpas un vasarā saule nenosvilinās ādu. Agrā rītā tie, kas pirmie pamodušies, ar izplaukušu bērza rīkstīti per tos, kas vēl gultā. Pēršana Lieldienu rītā saistīta ar dažādu ļauno garu aizbaidīšanu, jo senāk ticēja, ka burvji, raganas un citi nelabie Lieldienu laikā ir sevišķi aktīvi un bīstami.

Tā nu sanāk, ka Lieldienas ir svētki labā uzvarai pār ļauno. Lieldienas rāda, ka ļaunums nav pastāvīgs valdnieks pasaulē. Nogrims mūžībā vēl gadu simteņi un tūkstoši, bet nekad nezudīs Lieldienu idejas nozīme – tā vienmēr atgādinās gaismas uzvaru pār tumsu, parādīs patiesības varu un to, ka dzīvē bez tumšajām pusēm ir arī savas labās un gaišās puses, kuru dēļ vērts dzīvot.

    ,,Ir atkal pavasaris. Atveras ziedu vārti. Zaļās zāles vilnis apskauj kājas, un smaržu vilnis pārveļas pāri.

Redzi? Redzu – saulstari rietā kā smailas zelta adatas slīd pa dzidro vakara gaisu, un viņos ir savērušies smaržu vainagi. Ziedu putekļiem apbirst galva, pleci, kājas… Liekas – visa zeme izelpo smaržu, kas reibina, uzbudina, dara neprātīgu. Dzīst rētas, lūpas raisās, pirksti paliek lunkani. Vakarā sāk plesties tumsa; zilu cepuri galvā uzlikusi, nāk nakts. Smaržas  kā esenču straume sāk plūst asiņu vietā. Elpoju atmozdamies…

Ne pie kā nevajag pierast. Pat pie laimes? Pat pie laimes nē… “  ( Jānis Ezeriņš.)

Cienījamie vecāki un  mūsu domubiedri!

Paldies par Jūsu darbu ar bērniem un kopā ar bērniem, nodrošinot viņu skološanos, darbošanos un labsajūtu attālinātajā mācību procesā!
Izturību, pacietību,  jo laime ir atkarīga no tā , ko un kā domā. 

Priecīgas Lieldienas visiem vēl
Spīdolas skolas kolektīvs

c Komentāri ir izslēgtiPriecīgas Lieldienas!

Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Apsveicam ar augstiem panākumiem mūsu skolas skolēnus 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē:

I pakāpes diplomsEleonorai Taubei (10.kom), Elīzai Viekalei – Gasjūnei (10.kom.), Artim Fiļam un Denisa Galanderam (11.v.), Dagnijai Patrīcijai Kurigai un Sindijai Veisai (10.kom);

II pakāpes diplomsElīzai Turčinskai (11.soc.);

III pakāpes diplomsHannai Siekai un Nikam Mesteram (10.v.), Tīnai Zoldnerei (12.v.) un Emīlam Vīgantam (12.kom)

Paldies darbu vadītājiem: Dacei Lejējai, Anitai Indārei un Jānim Indāram, Intai Jorniņai, Ritmai Tīrumniecei, Ilzei Vilkārsei, Kristai Zegnerei un Andrejam Sālzirnim!

dalibnieki_zpd_regions_valsts_19_20

c Komentāri ir izslēgtiLatvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Projekts

Turpinās darbs pie digitālo metodisko un mācību līdzekļu izstrādes

 

SIA “Uzdevumi.lv” š.g. 19.martā organizē otro Projekta uzraudzības sēdi, lai informētu par projekta ieviešanas statusu un konstatētajām problēmām.

Arī SIA “Uzdevumi.lv”, neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar covid19, darbu turpina un organizē neklātienes sanāksmes, izmantojot digitālus rīkus.

Visi Projekta sadarbības partneri piedalījās sanāksmē attālināti, kuras laikā saņēma informāciju par izstrādāto digitālo mācību un metodisko līdzekļu (DMML) kopu skaitu, kā arī vienojās par turpmāko rīcību attiecībā uz latviešu valodas jomas kopu izstrādi. DMML izstrāde tiek balstīta uz jauno mācību satura pieeju un praugprogrammām, kuras publicē Valsts izglītības satura  centrs, taču šobrīd latviešu valodā paraugi vēl nav publicēti, kas varētu kavēt plānoto DMML izstrādi latviešu valodas jomai, taču kopējo projekta ieviešanas termiņus tas neietekmē.

Jau izstrādātas kopas dabaszinību (4.-6.klasei) un matemātikas (1-3.klasei) jomās, kas pieejamas testa vidē, izkārtotas jaunajā izskatā un papildinātas ar būtiskiem metodiskajiem materiāliem pedagogiem, lai atvieglotu mācību plānu, saturu izstrādi un atvieglotu mācību procesu un apguves novērtējuma veikšanu.

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķi ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamus inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķis un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai (1.-9.klase).

Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece
SIA “Uzdevumi.lv”
Projekta vadītāja
projekti@uzdevumi.lv

c Pievienot komentāru

Pirmās attālināto mācību nedēļas vērtējums un analīze

c Komentāri ir izslēgtiPirmās attālināto mācību nedēļas vērtējums un analīze

Instruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei. Grozījumi 30.03.2020

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
 2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “nv”, ja skolēns dienas laikā arī nebūs devis ziņu priekšmeta skolotājam, žurnālā parādīsies ieraksti “n” visās tās dienas mācību priekšmeta stundās (neattaisnots kavējums) un skolotājs nākošajā rītā sazināsies ar jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet klases audzinātāju.

Ieteikumi:

 • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar “Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātu mācību veiksmīgai norisei”.
 • Atcerieties, ka sūtītie uzdevumi ir domāti skolēnam nevis vecākam, un Jums var nebūt ne pietiekošu zināšanu, ne prasmju, lai tos veiktu. Uzmundriniet un atbalstiet savus bērnus, palīdzot noformulēt neskaidros jautājumus, iedrošiniet sazināties ar skolotāju vai klasesbiedriem, un, galvenais, iesakiet vēlreiz izlasīt uzdevuma noteikumus un ieteiktos mācību materiālus, un tikai pēc tam pildīt darbu.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.

 

c Komentāri ir izslēgtiInstruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei. Grozījumi 30.03.2020

Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām. Grozījumi 30.03.2020

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz plkst.9.00 e-klases pastā vai dienasgrāmatā saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.
 3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz kārtējās dienas beigām. Ārkārtas gadījumā dod ziņu skolotājam e-klases pastā.
 4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts dienas laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “nv”, ja nebūsi arī devis par sevi ziņu, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu un e-žurnālā parādīsies ieraksti “n” visās tās dienas mācību priekšmeta stundās, un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē arī audzinātāju).
 6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar skolotāju e-klases pastā līdz plkst.16.00 un skolotājs tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
 7. Ja pēc tava darbu saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija).

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 

c Komentāri ir izslēgtiInstruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām. Grozījumi 30.03.2020

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija teātra trupa “Spīdolēni” sveic visus Starptautiskajā Teātra dienā! Mūsu pirmais video kopdarbs, tapis attālinātas mācīšanās 1.nedēļā

c Pievienot komentāru

Palīdzība ārkārtas situācijas laikā!

Palīdzība ārkārtas situācijas laikā!

26. marta Jelgavas pilsētas domes sēdē tika nolemts sniegt atbalstu ēdināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze.

Pārtikas paka izglītojamam tiks piešķirta TIKAI ārkārtējās situācijās, ja ģimeni ir ietekmējusi Covid -19 izraisīta krīze.

Pārtikas paka būs 12,00 euro apmērā un katru nedēļu tiks izsniegta ģimenei.

Lai saņemtu pārtikas paku, lūdzu, aizpildiet pielikumā pievienot iesniegumu. Elektroniski to nosūtīt sociālajam pedagogam Kristai Zegnerei e-pastā- krista.zegnere@inbox.lv vai e-klasē.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt arī skolā pie dežuranta.

Domes lēmums

vecaku iesniegums atbalstam

c Komentāri ir izslēgtiPalīdzība ārkārtas situācijas laikā!

Ieteikumi skolēniem attālinātas mācīšanās plānošanai, organizēšanai, dokumentēšanai un pārraudzībai

 

 1. Lai tu varētu pārraudzīt un savlaicīgi veikt uzdotos darbus, izveido datorā savu mācību portfolio, grupējot pa mācību priekšmetiem, piemēram (skat.1.att.)
 2. Lai nepārslogotu e-klasi, un tu nebūtu atkarīgs no interneta, iekopē uzdotos darbus, uzdevuma noteikumus un mācību materiālus, norādītās saites savā datorā izveidotajā mapē.

 1. Lai skolotājs varētu atpazīt Tavu e-pastā nosūtīto darbu, nosauc dokumentu ievērojot noteiktu principu, piemēram: BerzinaL_7k_angl_23_03     KalninsA_11s_mat_24_03
 2. Neaizmirsti uz darba lapām norādīt savu vārdu un uzvārdu, piemēram, galvenē/kājenē (header/footer).


 

c Pievienot komentāru