c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

c Komentāri ir izslēgti

Uzņemšana

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

UZŅEMŠANA

 2018./2019.m.g. uzņems skolēnus 7.-10. klasēs trīs izglītības virzienos-

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma:
Komercvirziens, Sociālais virziens, Vides virziens

Vispārējās vidējās izglītības:
Profesionāli orientētā virziena  programma (komerczinības)
Humanitārā un sociālā virziena programma
Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Uzņemšana 7. klasēs: 1.jūnijā iestājpārbaudījums, no 1. līdz 7.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Uzņemšana 10. klasēs: 18.jūnijā iestājpārbaudījums, no   18. līdz 22.jūnijam uzņemšanas pārrunas.

Vairāk informācijas lasiet ŠEIT

c Komentāri ir izslēgtiUzņemšana

c Komentāri ir izslēgti

„Padomju stils pret padomju stilu. Uzdrīkstēšanās mākslas valodā” būs  UNESCO Stāstu bibliotēkas programmā iekļautā sarīkojumu cikla „Sienas, kas runā” otrais notikums.

26.aprīlī plkst. 13.00 un 27.aprīlī plkst. 13.00  Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.soc, vid un 12.soc klašu skolēni piedalīsies mākslas teorētiķes, Oslo Vīgelanda muzejpedagoģes  Līgas Legzdiņas-Olsenas vieslekcijā-seminārā vidusskolēniem par mākslas un politikas attiecībām, par vēstures ierakstīšanu mākslā, īpaši izceļot Krišjāņa Barona zāles sienu gleznojumus kā piemēru šiem procesiem.

Jelgavas pilsētas bibliotēka atrodas vienā no retajām 2. pasaules karā nesagrautām pilsētas ēkām, tā ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.  2017.gada decembrī noslēdzās bibliotēkas Krišjāņa Barona zāles atjaunošana. Tās interjers izveidots 1986. gadā, un sienu gleznojumu autors ir mākslinieks Andrejs Zvejnieks. Sienu gleznojumi simboliski stāsta par 20. gadsimta 80. gadu  dzīvi padomju ideju un cenzūras norieta laikā, kad K.Barona zāles  tautiskais risinājums bija uztverams kā zināms pretmets “proletāriskā internacionālisma” ideoloģijai.

c Komentāri ir izslēgti

Apsveicam!

 48. franču valodas olimpiādes rezultāti.

Pilsētas olimpiāde:
1. vieta
Anete Bērziņa (12.soc.)
2. vietaLīva Siliņa (12.soc.)
3.vieta Jana Semjonova (12.soc.)
Atzinība Kārlis Misuns, Endija Bierande, Kitija Augucēviča (12.soc.)

Valsts olimpiāde:
Atzinība
Anete Bērziņa

Paldies par dalību Līvai Siliņai un Janai Semjonovai!

c Komentāri ir izslēgtiApsveicam!

c Komentāri ir izslēgti

SVARĪGI!!

Ir sācies pieteikšanās laiks skolēnu nodarbinātībai vasaras mēnešos Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem skolēniem.

Pieteikšanās aktuāla līdz 20.aprīlim.

Nodarbinātības periods: no 2018.gada 4.jūnija līdz 2018.gada 24.augustam.

Nodarbinātības mērķgrupas: 13 -14 gadus veci skolēni un 15 – 17 vecumu sasniegušie.

Nodarbinātības ilgums un darba laiks: 13 un 14 gadus veciem skolēniem – 2 nedēļas (desmit darba dienas) – 4 stundas dienā. 15, 16 , 17 gadus veciem skolēniem – 3 nedēļas (piecpadsmit darba dienas) – 6 stundas dienā.

Katrs izglītojamais nodarbinātības programmā var strādāt vienu darba periodu.

Izvērtēšanas kritēriji:
– ir labas sekmes un uzvedība;
– ir aizbildnībā;
– ir no daudzbērnu ģimenes ( ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni);
– ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
– viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Pieteikuma anketas un apliecinājumi pieejami sociālā pedagoga kabinetā vai pie sekretāres.

c Komentāri ir izslēgtiSVARĪGI!!

Apsveicam!!

Zemgales reģiona olimpiādes vācu valodā 8.kl. rezultāti:

2.vietaMarta Lillā (8.v);
AtzinībaAleksandra Kārkliša (8.soc).

Paldies par piedalīšanos Kristīnei Bumbierei (8.kom).

c Komentāri ir izslēgtiApsveicam!!