c Komentāri ir izslēgti

Viedoklis par Jelgavas skolu tīkla reorganizāciju

Cienījamie Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni un vecāki.

07.02.2019. Latvijas televīzijas raidījumā “Točki nad i” kā arī vairākās citās publikācijās un intervijās izskan skolas un skolēnu vecāku vārdā pausti viedokļi, kuri nav pamatoti un kuriem kopumā skolas kolektīvs nepiekrīt. Uzskatām, ka tētim Gaitim Grūtupam nav tiesību paust skolas oficiālo viedokli un pārstāvēt skolu sabiedriskajā telpā, piemēram, paužot viedokli, ka JSVĢ būtu jāpārceļas uz LLU telpām.  Pirmkārt, LLU nav piedāvājusi iespēju Spīdolai pārņemt kādu no savām fakultāšu ēkām; otrkārt, šobrīd neviena no LLU ēkām nav piemērota kvalitatīva vidējās izglītības procesa realizēšanai.

Grūti domāt par Spīdolas skolu, nedomājot par pilsētu kopumā.

Skaidrošu savu un kolektīva redzējumu:

Pētījumi tiešām parāda, ka Jelgavas skolu piepildījums nav pietiekams, kas kopumā nevajadzīgi sadārdzina izglītību pilsētā. Dzīvojot pasaulē, kurā darbojas ekonomikas likumi, labs saimnieks, domā par visu savu saimniecību kopumā. Jelgavas skolu tīkla reorganizācija ir objektīvs process, kas orientēts uz kopējo pilsētas izglītības procesa sakārtošanu.

Mēs, spīdolieši, protams,  sapņojam par savu jaunu, valsts mērogā inovatīvu skolas ēku kompleksu, pieņemot, ka tādā veidā Jelgavai varētu piesaistīt arvien vairāk talantīgu vidusskolēnu. Mūsu izaicinājums un mērķis ir uzsākt īstenot Starptautiskā bakalaurāta programmu, jo ārpus Rīgas šādu programmu neīsteno neviena ģimnāzija. Esam arī pārliecināti, ka augstiem sasniegumiem nepieciešama radoša un mūsdienīga vide.

Iepazīstoties ar Dynamic University pētījumu, tāpat kā visi pētījumā iesaistītie, faktos ieraudzījām, ka daļēji piepildītu mazākumtautību skolu tīkla sakārtošanas rezultātā, atbrīvojas viena skolas ēka. Mūsu skatījums uz izglītības iespējām pilsētā balstās objektīvos rādītājos:

  • Mazākumtautību ģimenes dod priekšroku skolēniem jau no pirmās klases apgūt savu dzimto valodu, tātad jāpiedāvā iespēja abos pilsētas krastos izvēlēties attiecīgas izglītības programmas.
  • Pārlielupē nav nepieciešamas divas lielas vidusskolas, bet tur trūkst vietu tieši sākumskolas un pamatskolas bērniem, jo 4.vidusskola nespēj uzņemt visus mikrorajona bērnus.
  • Spīdola ir valsts ģimnāzija, kurai jārealizē darbs ar talantīgajiem bērniem, jāorientējas uz vidusskolas posmu, nodrošinot ļoti augstus skolēnu sasniegumu rādītājus, piedāvājot vismaz trīs izglītības programmas un jānodrošina Ministru Kabineta noteikumiem atbilstošs skolēnu skaits tieši vidusskolas posmā (trīs paralēlklases, kopā ne mazāk kā 200-220 skolēni).

Katrai skolai un katrai izglītības pakāpei ir savi uzdevumi: sākumskolai – nodrošināt skolu tuvu mājām, Valsts ģimnāzijai – koncentrējot augsta līmeņa vidusskolas posma pedagogus un izveidojot mācību vidi, sagatavot skolēnus mērķtiecīgām tālākajām studijām Latvijas un pasaules augstskolās.

2001.gadā līdzīgas skolu tīkla optimizācijas rezultātā Spīdola ienāca bijušās komunistiskās partijas komitejas ēkā Mātera ielā 30 (toreizējās 4.psk. telpās) un spēja šo ēku padarīt par savām, omulīgām un viesmīlīgām mājām skolēniem un skolotājiem. Situācija pilsētā pa šiem 18 gadiem ir būtiski mainījusies un pārmaiņas ir neizbēgamas. Esošajā ēkā saskaņā ar normatīviem aktiem skola bez kardinālām pārbūvēm, piebūvēm un rekonstrukcijas palikt vairs nevar. Esmu pārliecināta, ka ar skolēnu un absolventu radošu redzējumu un pašvaldības finansiālu atbalstu arī nākamo skolas ēku spēsim padarīt par savu mājīgo un inovatīvo Gaismas pili.

Aicinām mūsu skolas kolektīvu un vecākus ar izpratni lūkoties uz patreizējo pilsētas skolu reorganizācijas procesu. Tā kā mācības JSVĢ ir galvenokārt pašu skolēnu izvēle, tad visi skolēni (līdz ar to arī vecāki, kuri komunicē ar saviem bērniem) ir informēti par pilsētā veikto pētījumu un darbu pie skolu tīkla sakārtošanas. Pie medijos publiskotā skolu tīkla attīstības plāna (B variants) atbildīgi esam strādājuši kopā ar visiem Jelgavas skolu direktoriem.

Spīdolā ļoti veiksmīgi mācās dažādi bērni gan no pilsētas, laukiem, gan latviskām, krievvalodīgām vai jauktām ģimenēm, vai pat citām valstīm, un neredzam to kā problēmu vai iemeslu diskriminējošiem argumentiem. Spīdola nevēlas tikt iesaistīta jebkādās konfrontējošās aktivitātēs ar 2. pamatskolas skolēniem, vecākiem vai skolotājiem (piketos vai mītiņos), jo notiekošajos procesos nav jāsaskata ne nacionālas, ne politiskas, ne personīgas intereses.

Direktore Ilze Vilkārse

 

c Komentāri ir izslēgtiViedoklis par Jelgavas skolu tīkla reorganizāciju

Vecāku diena

Cienījamie vecāki!

2019.gada 6.februārī pl.15.30 – 18.30 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā tiek organizēta Vecāku diena. Būs iespēja individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju.

Būsiet ļoti gaidīti!

Skolotāju saraksts pieejams šeit

c Pievienot komentāru

c Komentāri ir izslēgti

Ekskursija uz Latvijas Kara muzeju un Latvijas banku.

2019.gada 24. janvārī mēs, 8.kom. klase, devāmies uz Rīgu projekta ‘’Skolas soma’’ ietvaros. Sākumā apmeklējām Latvijas Kara muzeju. Tā ekspozīciju sastāda daudzu gadsimtu Baltijas reģiona kara vēstures materiāli. Kopā vērojamas 7 interesanti izveidotas un ļoti pamācošas ekspozīcijas. Muzeja pamatkrājumā pašlaik ir vairāk nekā 25 400 vienības, kuras iegūtas arī tautas atsaucības rezultātā ar priekšmetiem, kas padomju okupācijas gados ilgstoši bija slēpti un rūpīgi glabāti. Klasei ļoti patika šis muzejs, tajā ieguvām daudz jaunu zināšanu par dažādiem kara laika periodiem un arī jaunākajām ārvalstu misijām.

Otrā vieta, kuru apmeklējām, bija Latvijas bankas zināšanu centrs “Naudas pasaule”. Tajā ieguvām jaunas zināšanas saistībā ar ekonomiku, banku procesiem, finansēm. Katram pārim tika izsniegta darba lapa, tādēļ, klausoties nodarbību vadītāju stāstījumu un skatoties pamācošas filmas, bija motivācija vēl uzmanīgāk klausīties. Pēc atbildētajiem jautājumiem, pašiem bija iespēja izpētīt interaktīvās ekspozīcijas, papildināt savas zināšanas dažādās jomās.

Paldies par doto iespēju!   

8.kom.

c Komentāri ir izslēgtiEkskursija uz Latvijas Kara muzeju un Latvijas banku.

Karjeras pasākumi

Janvāra beigās no 21. līdz 24.janvārim  projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8.soc, 9.kom un 8.v klases devās uz karjeras pasākumu LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, lai iepazītos ar turpmākās izglītības iespējām un profesijām, kas saistītas ar pārtikas ražošanu un pārtikas kontroli.

Tāpat arī iepriekš minētā karjeras projekta ietvaros 9.kom, 9.soc un 9.v klases apmeklēja karjeras pasākumu Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā, lai iepazītos ar uzņēmuma  profilu, darba vidi un tur strādājošos profesionāļiem, tādējādi saskatot savas karjeras iespējas koksnes produktu pētniecībā un ražošanā.

 

c Komentāri ir izslēgtiKarjeras pasākumi

Jelgavas pilsētas 7.-9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde

                                                                 

Šā gada 22. janvārī notika Jelgavas pilsētas 7.-9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde, kuru organizēja Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu skola un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija. Piedalījās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4.Vidusskolas, Jelgavas 5. Vidusskolas, Jelgavas 2. Pamatskolas, Jelgavas 6. Vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu skolēni.

Apsveicam!

7.klašu grupā:

I vietaEduards Robežnieks (7.v.)
II vietaMatīss Kaktiņš (7.soc.)
III vietaKārlis Ošs (7.kom.), Santa Linda Kalvāne (7.kom.) un Mārtiņš Ričiks (7.v.)
Atzinība Ieva Škutāne (7.kom.), Beatrise Gulbe (7.kom.) un Made Galiņa (7.kom.)
Paldies par dalību Rolfs Meiliņš (7.kom.), Kate Birzgale (7.kom.),

8.klašu grupā :

I vieta Maksims Rodins (8.v.)
II vietaMārtiņš Krišs Krūklītis (8.kom.)
III vietaElizabete Silava (8.v.)
AtzinībaMārtiņš Dāniels Vārsavs (8.v.) un Kārlis Lipšāns (8.kom.)
Paldies par dalībuRoberts Vilnītis (8.v.), Artūrs Viestards Konderko (8.v.) un Daniela Butāne (8.soc.)

9.klašu grupā:

I vietaKrišjānis Štelmahers (9.kom) un Ralfs Muča (9.kom.)
III vietaKristīne Bumbiere (9.kom.), Lenards Roze (9.v.).
Atzinība Diāna Krūmiņa (9.kom.)
Paldies par dalību – Anna Arnīte
(9.soc.), Lauma Māra Šmite (9.v.), Līva Ašmane (9.soc.), Anete Barovska (9.v.), Valters Peipiņš (9.v) un Aleksandra Kārkliša (9.soc.)

Paldies 12.kom klases labotājiem!

Paldies skolotājiem –Intai Jorniņai, Kristīnei Priedei un Ingusam Meiliņam!

Paula, Ilva, Annija (12.kom)

 

c Komentāri ir izslēgtiJelgavas pilsētas 7.-9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde

c Komentāri ir izslēgti

Absolventu stunda

c Komentāri ir izslēgtiAbsolventu stunda

c Komentāri ir izslēgti