Latvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Apsveicam ar augstiem panākumiem mūsu skolas skolēnus 44.zinātniskās pētniecības darbu konferencē:

I pakāpes diplomsEleonorai Taubei (10.kom), Elīzai Viekalei – Gasjūnei (10.kom.), Artim Fiļam un Denisa Galanderam (11.v.), Dagnijai Patrīcijai Kurigai un Sindijai Veisai (10.kom);

II pakāpes diplomsElīzai Turčinskai (11.soc.);

III pakāpes diplomsHannai Siekai un Nikam Mesteram (10.v.), Tīnai Zoldnerei (12.v.) un Emīlam Vīgantam (12.kom)

Paldies darbu vadītājiem: Dacei Lejējai, Anitai Indārei un Jānim Indāram, Intai Jorniņai, Ritmai Tīrumniecei, Ilzei Vilkārsei, Kristai Zegnerei un Andrejam Sālzirnim!

dalibnieki_zpd_regions_valsts_19_20

c Komentāri ir izslēgtiLatvijas skolēnu 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

Projekts

Turpinās darbs pie digitālo metodisko un mācību līdzekļu izstrādes

 

SIA “Uzdevumi.lv” š.g. 19.martā organizē otro Projekta uzraudzības sēdi, lai informētu par projekta ieviešanas statusu un konstatētajām problēmām.

Arī SIA “Uzdevumi.lv”, neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar covid19, darbu turpina un organizē neklātienes sanāksmes, izmantojot digitālus rīkus.

Visi Projekta sadarbības partneri piedalījās sanāksmē attālināti, kuras laikā saņēma informāciju par izstrādāto digitālo mācību un metodisko līdzekļu (DMML) kopu skaitu, kā arī vienojās par turpmāko rīcību attiecībā uz latviešu valodas jomas kopu izstrādi. DMML izstrāde tiek balstīta uz jauno mācību satura pieeju un praugprogrammām, kuras publicē Valsts izglītības satura  centrs, taču šobrīd latviešu valodā paraugi vēl nav publicēti, kas varētu kavēt plānoto DMML izstrādi latviešu valodas jomai, taču kopējo projekta ieviešanas termiņus tas neietekmē.

Jau izstrādātas kopas dabaszinību (4.-6.klasei) un matemātikas (1-3.klasei) jomās, kas pieejamas testa vidē, izkārtotas jaunajā izskatā un papildinātas ar būtiskiem metodiskajiem materiāliem pedagogiem, lai atvieglotu mācību plānu, saturu izstrādi un atvieglotu mācību procesu un apguves novērtējuma veikšanu.

Projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenotājs ir SIA “Uzdevumi.lv” un tas tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Projekta mērķi ir izstrādāt elektroniskajā vidē izmantojamus inovatīvas, interaktīvas 202 digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas, kurās iekļauti vairāki valsts pamatizglītības standartā noteiktie mācību mērķis un sasniedzamie rezultāti ar atbilstošu saturu un atbilstību mērķa grupai (1.-9.klase).

Informāciju sagatavoja:
Evija Vērzemniece
SIA “Uzdevumi.lv”
Projekta vadītāja
projekti@uzdevumi.lv

c Pievienot komentāru

Pirmās attālināto mācību nedēļas vērtējums un analīze

c Komentāri ir izslēgtiPirmās attālināto mācību nedēļas vērtējums un analīze

Instruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei. Grozījumi 30.03.2020

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
 2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “nv”, ja skolēns dienas laikā arī nebūs devis ziņu priekšmeta skolotājam, žurnālā parādīsies ieraksti “n” visās tās dienas mācību priekšmeta stundās (neattaisnots kavējums) un skolotājs nākošajā rītā sazināsies ar jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet klases audzinātāju.

Ieteikumi:

 • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar “Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātu mācību veiksmīgai norisei”.
 • Atcerieties, ka sūtītie uzdevumi ir domāti skolēnam nevis vecākam, un Jums var nebūt ne pietiekošu zināšanu, ne prasmju, lai tos veiktu. Uzmundriniet un atbalstiet savus bērnus, palīdzot noformulēt neskaidros jautājumus, iedrošiniet sazināties ar skolotāju vai klasesbiedriem, un, galvenais, iesakiet vēlreiz izlasīt uzdevuma noteikumus un ieteiktos mācību materiālus, un tikai pēc tam pildīt darbu.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.

 

c Komentāri ir izslēgtiInstruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei. Grozījumi 30.03.2020

Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām. Grozījumi 30.03.2020

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz plkst.9.00 e-klases pastā vai dienasgrāmatā saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.
 3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz kārtējās dienas beigām. Ārkārtas gadījumā dod ziņu skolotājam e-klases pastā.
 4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts dienas laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “nv”, ja nebūsi arī devis par sevi ziņu, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu un e-žurnālā parādīsies ieraksti “n” visās tās dienas mācību priekšmeta stundās, un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē arī audzinātāju).
 6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar skolotāju e-klases pastā līdz plkst.16.00 un skolotājs tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
 7. Ja pēc tava darbu saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija).

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 

c Komentāri ir izslēgtiInstruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām. Grozījumi 30.03.2020

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija teātra trupa “Spīdolēni” sveic visus Starptautiskajā Teātra dienā! Mūsu pirmais video kopdarbs, tapis attālinātas mācīšanās 1.nedēļā

c Pievienot komentāru

Palīdzība ārkārtas situācijas laikā!

Palīdzība ārkārtas situācijas laikā!

26. marta Jelgavas pilsētas domes sēdē tika nolemts sniegt atbalstu ēdināšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes ir finansiāli ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze.

Pārtikas paka izglītojamam tiks piešķirta TIKAI ārkārtējās situācijās, ja ģimeni ir ietekmējusi Covid -19 izraisīta krīze.

Pārtikas paka būs 12,00 euro apmērā un katru nedēļu tiks izsniegta ģimenei.

Lai saņemtu pārtikas paku, lūdzu, aizpildiet pielikumā pievienot iesniegumu. Elektroniski to nosūtīt sociālajam pedagogam Kristai Zegnerei e-pastā- krista.zegnere@inbox.lv vai e-klasē.

Iesniegumu ir iespējams aizpildīt arī skolā pie dežuranta.

Domes lēmums

vecaku iesniegums atbalstam

c Komentāri ir izslēgtiPalīdzība ārkārtas situācijas laikā!

Ieteikumi skolēniem attālinātas mācīšanās plānošanai, organizēšanai, dokumentēšanai un pārraudzībai

 

 1. Lai tu varētu pārraudzīt un savlaicīgi veikt uzdotos darbus, izveido datorā savu mācību portfolio, grupējot pa mācību priekšmetiem, piemēram (skat.1.att.)
 2. Lai nepārslogotu e-klasi, un tu nebūtu atkarīgs no interneta, iekopē uzdotos darbus, uzdevuma noteikumus un mācību materiālus, norādītās saites savā datorā izveidotajā mapē.

 1. Lai skolotājs varētu atpazīt Tavu e-pastā nosūtīto darbu, nosauc dokumentu ievērojot noteiktu principu, piemēram: BerzinaL_7k_angl_23_03     KalninsA_11s_mat_24_03
 2. Neaizmirsti uz darba lapām norādīt savu vārdu un uzvārdu, piemēram, galvenē/kājenē (header/footer).


 

c Pievienot komentāru

RĪKOJUMS

Pamatojoties uz 2020.03.12. MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā tiek pārtraukts mācību process klātienē. No 23.03.2020.  mācības tiek organizētas attālināti.

Visa attālināto mācību informācija būs pieejama skolas mājaslapā un e-klasē.

Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz plkst.9.00 e-klases pastā vai dienasgrāmatā saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.
 3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz 16.00, bet ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas beigām.
 4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts dienas laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “n”, kas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē audzinātāju).
 6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar skolotāju e-klases pastā un skolotājs tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
 7. Ja pēc tava darba saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija).

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 

Instruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
 2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n” (neattaisnots kavējums) un sazināsies ar jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet klases audzinātāju.

Ieteikumi:

 • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar “Instruktāža skolēniem attālinātām mācībām”.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.
Direktore                                                    I.Vilkārse

 

c Pievienot komentāru

Tālrunis ārkārtas saziņai 27845285

c Komentāri ir izslēgti