Pirmais spīdolietis uz Marsa!

c Komentāri ir izslēgtiPirmais spīdolietis uz Marsa!

Nodarbību cikls vidusskolēniem, kuri plāno studēt veselības aprūpi RSU.

Sper pirmo soļus medicīnas studiju virzienā!
Šogad Jauno mediķu akadēmija uzņems 250 jauniešus, lai kopīgi izzinātu ķirurģijas, stomatoloģijas, rehabilitācijas, dzemdniecības un citas medicīnas specialitātes.
Uzzini vairāk un piesakies elektroniski jau 15. septembrī!

c Komentāri ir izslēgtiNodarbību cikls vidusskolēniem, kuri plāno studēt veselības aprūpi RSU.

INFORMĀCIJA VECĀKIEM

Pirmdien, 30.augustā plkst. 18.00 notiks SKOLAS VECĀKU KOPSAPULCE tiešsaistē.
Saite uz vecāku sapulci tiks nosūtīta 30.augustā līdz plkst. 12.00 klases vecāku WhatsApp grupās.
Par klašu vecāku sapulcēm Jūs informēs audzinātāji.

Skolas administrācija

c Komentāri ir izslēgtiINFORMĀCIJA VECĀKIEM

Steidzama ziņa!

Mīļie, vecāki un bērni!

Nesen saņēmām ziņu, ka trešdien 25. augustā testēšanās NENOTIEK.!!!

Testēšanās notiks ceturtdien, 26. augustā. no 8.00 -16.00. Par papildus iespēju testēties piektdien, diemžēl, laboratorija informāciju vēl nesniedz.

c Komentāri ir izslēgtiSteidzama ziņa!

Apglezno un nobildē savu pastkastīti

5.jūlijā Rīgā, Līvu laukumā tika svinīgi noslēgta  mākslas akcijas “Apglezno un nobildē savu pastkastīti”, kura bija veltīta mūzikas un mākslas festivāla “Bildes”  30 gadu jubilejai. Kopā esot ar Bilžu direktori Tiju Auziņu, tika pasniegtas īpašās mākslinieku gatavotās balvas Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas  šādiem skolēniem:


Grafiķes Maijas Rezenbergas grafisko zīmējumu saņēma 10.kom klases skolniece Beatrise Dērica par pastkastīti
“Svītru kods 2020.”


 Koktēlnieka Jāņa Straupes koka skulptūru saņēma 11.v klases skolnieks Mārtiņš Dunajevs par pastkastīti
“Dzimtas ozols”.

Sveicam laureātus!

c Komentāri ir izslēgtiApglezno un nobildē savu pastkastīti

Testēšana (labots)

Cien. vecāki!
Tuvojas mācību gada sākums. Esam gandarīti, ka ir iespēja mācības uzsākt klātienē.

Lai skolā ikviens būtu drošs un pasargāts, nosacījums klātienes mācībām ir:
🧩sadarbspējīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
vai
🧩laboratorijas apliecinājums par negatīvu testa rezultātu.

Tādēļ lūgums :
📌skolēniem, kuriem ir sertifikāts, iesūtīt to līdz 23.augustam uz e-pastu uznemsana@jsvg.lv un mīļš paldies visiem, kas to jau izdarījuši 

📌skolēniem, kuriem uz septembra 1.nedēļu nav derīgs sertifikāts, IERASTIES SKOLĀ UZ TESTA NODOŠANU 26.augustā no pl. 8:00 – 16:00, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un savu pildspalvu.

📌Gadījumā, ja skolēns nav ieradies skolā un veicis testu, ne vēlāk kā 48 stundas pirms ierašanās skolā pats dodas un MFD laboratoriju Pasta ielā 32 un veic testu tur, iepriekš piesakoties pa tālr. 8313.

Aicinām būt ļoti organizētiem un atbildīgiem, lai pēc iespējas raitāk un veiksmīgāk visi kopā uzsāktu mācību gadu!

Skolas administrācija

c Komentāri ir izslēgtiTestēšana (labots)

Cienījamie vecāki!

Cienījamie vecāki, visi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogi un darbinieki ir parakstījušies par personas datu neizpaušanu un likumu ievērošanu.

Mēs vēlamies mācīties klātienē un drošībā.

  • Lai zinātu, kuriem jāveic testi, lai nevajadzētu no rīta stāvēt rindā pie skolas, lai uzrādītu derīgus sertifikātus, tos digitāli iesniedz pirms skolas sākšanās. Ja ir pretenzijas sertifikātu sūtīt digitāli, var ierasties personīgi un uzrādīt skolas sekretārei, iepriekš pierakstoties vizītei pa tālr. 63029212.
  • Saziņa ar vecākiem un bērniem deleģēta klašu audzinātājiem.
  • Vecāku sapulce 30.augustā plkst. 18.00. Precīzāka informācija sekos.

 

2021.gada 17.augustā Noteikumi Nr. 565
Rīgā (prot. Nr. 56 56. §)

 Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

 40.2 Klātienē izglītības procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā (ieslodzījuma vietā – ar ieslodzījuma vietas ārstniecības personas izglītojamiem izsniegtu izziņu (veidlapa Nr. 27/u)) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai, piedalās:  pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) nodarbinātie un izglītojamie;

40.9 Izglītības iestādē izglītojamo (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpē un augstākās izglītības studiju programmas) testēšanu organizē sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus. Izglītības iestādei ir tiesības nodot minēto izglītojamo datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, klase (kurss, grupa)) un pilngadīga vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja elektroniskā pasta adresi attiecīgajai laboratorijai. Laboratorija testēšanas rezultātu ievada e-veselības sistēmā un nosūta pilngadīgam izglītojamam vai nepilngadīga izglītojamā likumiskajam pārstāvim uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi. Izglītības iestādei ir tiesības nodot laboratorijām nodarbināto datus (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods, dzimums, deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, pilsonības valsts, dzimšanas datums, izglītības iestādes nosaukums). Ja nodarbinātie un izglītojamie pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (tai skaitā profesionālās ievirzes izglītības programmās) atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē Covid-19 testu veic patstāvīgi laboratorijā, kura sadarbojas ar attiecīgo izglītības iestādi un kurai ir nodoti izglītojamā un nodarbinātā dati. Pozitīva Covid-19 testa gadījumā laboratorija par to informē attiecīgo izglītības iestādi.

Skolas administrācija

c Komentāri ir izslēgtiCienījamie vecāki!

c Komentāri ir izslēgti

Nāc gavilēt!

c Komentāri ir izslēgtiNāc gavilēt!

c Komentāri ir izslēgti