SVARĪGI!!

Cien. skolēni un vecāki!

Lai rūpētos par visa skolas kolektīva drošību, 1.septembrī skolā jāierodas ar apliecinājumu!

APLIECINĀJUMS (.docx)

c Komentāri ir izslēgtiSVARĪGI!!

Portālā Uzdevumi.lv publicēts kompetencēs balstīts mācību saturs

SIA “Uzdevumi.lv” vairāk nekā pusgadu darbojies pie mācību materiālu izstrādes, lai tie jau ar šī gada septembri būtu pieejami pedagogiem. Visā valstī tiek īstenoti vairāki izglītības paradigmas maiņas pasākumi, kur mācības skolās tiks organizētas ar jaunu kompetencēs balstītu mācību satura pieeju. Izstrādātās digitālās mācību un metodiskās kopas, kas jau ar 2020. gada augustu pieejamas portālā www.uzdevumi.lv, atbilst jaunajam pamatizglītības standartam, kas stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri un kā obligāts apgūstamais kompetencēs balstīts mācību saturs tiks īstenots 1., 4. un 7. klasēm. Portālā Uzdevumi.lv pieejams ne vien obligāto klašu mācību programmu saturs, bet pakāpeniski tiks publicēts saturs visām 1.-9. klasēm matemātikas, dabaszinību un valodu mācību jomās. Kopā ESF projekta  “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros izstrādātas 202 jaunas digitālās mācību un metodisko līdzekļu kopas.

Šī gada 20. augustā tika organizēta ceturtā Projekta uzraudzības padomes sēde, lai informētu par projekta ieviešanas statusu un gatavību piedāvāt pedagogiem materiālus, kas atbilst pilnveidotajam pamatizglītības standartam. Sanāksmes laikā dalībnieki vienojušies par izstrādāto materiālu izmantošanas kārtību skolās.

             Izstrādātās jaunā satura mācību kopas tiks nodotas aprobācijai projekta sadarbības partneriem, kuri izmantos Uzdevumi.lv portālā esošos jaunos digitālos mācību un metodiskos līdzekļus visa 2020./2021. mācību gada ietvaros. Sadarbības skolu loma ir izmantot materiālus mācību procesā un sniegt atgriezenisko saiti par materiālu lietojamību un to atbilstību pamatizglītības standartam. Mācību iestādes, kurās tiks veikta materiālu aprobācija: Ogres 1. vidusskola, Rīgas 10. vidusskola, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Valmieras Gaujas krasta vidusskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola, Allažu pamatskola.

            Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc tas ir pieejams arī citām skolām un portāla lietotājiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv

c Pievienot komentāru

c Pievienot komentāru

Erasmus+ projekts “Do IT in Youth Work”

2019./2020.m.g. pavasara semestrī dabaszinību un bioloģijas skolotāja Agija Lāce bija viena no divām Latvijas pārstāvēm programmas Erasmus+ projektā “Do IT in Youth Work” Horvātijā. Starptautiskās apmācības par digitālo kompetenču attīstīšanu formālās un neformālās izglītības darbā ar jauniešiem kopā vienoja 25 dalībniekus, t.sk., pedagogus, jaunatnes darbiniekus un IT speciālistus, no dažādām Eiropas valstīm.

Vēl pirms mācību uzsākšanas dalībnieki, izmantojot e-kursu vidi Blackboard, apguva nepieciešamo terminoloģiju, jaunākās aktualitātes digitālajā pasaulē un darbā ar jauniešiem. Starp citu, šo rīku iespējams izmantot, veidojot mācību kursus, piemēram, attālināto mācību procesā. Lasīt vairāk…

c Komentāri ir izslēgtiErasmus+ projekts “Do IT in Youth Work”

Vecāku kopsapulce

Lai iepazīstinātu ar jaunā mācību gada aktualitātem, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija organizē Vecāku kopsapulci ceturtdien 27.augustā plkst. 18.00.

  • 7. un 10. klašu skolēnu vecāki aicināti piedalīties sapulcē klātienē.
  • Pārējo klašu skolēnu vecāki aicināti skatīties sapulci tiešsaistē. Saite tiks nosūtīta vecākiem e-klases pastā.

Lai ievērotu drošības pasākumus un apzinātu klātienes sapulces dalībnieku (7. un 10. kl. vecāku) skaitu,

  • lūgums reģistrēties šeit:
  • katras klases pirmajiem 10 reģistrētajiem vecākiem būs iespēja piedalīties sapulces grupā skolas aktu zālē kopā ar skolas administrāciju,
  • pārējie klases vecāki atradīsies klasē un vēros tiešsaisti kopā ar klases audzinātāju,
  • lūgums no ģimenes ierasties tikai vienam pārstāvim,
  • pēc kopsapulces 7. un 10.kl. vecākiem būs iespēja tikties ar klašu audzinātājiem.
  • Ienākot skolas telpās katram vecākam jāreģistrējas apmeklētāju žurnālā.

Pārējo klašu vecāku sapulces tiks organizētas, vienojoties ar klašu audzinātājiem, augusta beigās vai septembra sākumā.

c Komentāri ir izslēgtiVecāku kopsapulce

Sertifikātu izsniegšanas pasākums

24.jūlijā notika Sertifikātu izsniegšanas pasākums. Lai arī sākumā lielākā daļa absolventu nāca satraukušies, pasākuma beigās jau visi atviegloti uzelpoja. Eksāmeni nokārtoti lieliski, tagad laiks zināšanas apgūt kur citur. Vēlam veiksmi un izdošanos!

c Komentāri ir izslēgtiSertifikātu izsniegšanas pasākums

25.izlaidums

Mūsu skolas 25.izlaidums notika brīnišķīgā vietā – Brīvdabas koncertzālē “Mītava”. Uz svinīgo pasākumu sanāca absolventi, viņu vecāki, skolotāji, pilsētas un skolas vadība, un patiešām piedzīvoja skaistus kopā būšanas mirkļus. “Pusceļā starp diviem sākumiem” – tas ir ne tikai absolventu sienas moto, bet arī atbilstošs sajūtu apraksts, kas valdīja pasākuma vietā. Bijām pusceļā starp diviem sākumiem, tagad laiks tālāk iet. Lai veiksmīgs un panākumiem piepildīts jauns ceļa posms!

 

c Komentāri ir izslēgti25.izlaidums

12.klašu absolventu atestātu un CE sertifikātu izsniegšana

Mīļie, 12.klašu skolēni – absolventi!

Piektdien, 24.jūlijā plkst. 14.00 svinīgā noskaņā tiks izsniegti Atestāti par iegūtu vidējo izglītību un CE sertifikāti.

Lūdzu atcerieties, ka jābūt nodotām bibliotēkas grāmatām, skapīšu atslēgām, izlaiduma talāriem un visām citām JSVĢ piederošām un pie jums nokļuvušām mantām.

 

c Komentāri ir izslēgti12.klašu absolventu atestātu un CE sertifikātu izsniegšana

c Komentāri ir izslēgti

12.klašu noslēguma pasākums – tiešraidē no brīvdabas koncertzāles Mītava

Tas ilgi gaidītais brīdis ir klāt, kad mūsu 12. klašu audzēkņi tiekas skolas noslēguma pasākumā. Valstī noteikto ieroebežojumu dēļ visus līdzdzīvotājus, līdzjutējus un atbalstītājus nevaram aicināt piedalīties klātienē. Tomēr esam radījuši risināumu – iespēju piedzīvot šo skaisto notikumu tiešraidē no brīvdabas koncertzāles Mītava.

Saite uz tiešraidi: https://www.youtube.com/watch?v=FTHfmYAW7KI

Svētku sajūtu radām mēs paši, tāpēc, attālināti vai klātienē, galvenais, ka esam kopā ar savējiem!

c Komentāri ir izslēgti12.klašu noslēguma pasākums – tiešraidē no brīvdabas koncertzāles Mītava