Profesionālās pilnveides piedāvājums

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas rīkotie
pedagoģiskās kompetences profesionalitātes pilveides pasākumi

Datums
Laiks
Mērķauditorija Kursu programma/ tēma Lektors
Pieteikšanās
saite
26.10.2022.

10.00-17.00

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi Kursi:
Metodiskie paņēmieni (pieeja) darbā ar talantīgiem skolēniem sociālā un pilsoniskā jomā, apgūstot ekonomikas jautājumus sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas sekmēšanai“. (8h)
Anotācija
Margita Jirgensone
Inta Jorniņa
JSVĢ
SAITE
31.10.2022.

15.30-17.00

Visi pedagogi Meistarklase JSVĢ un novada skolotājiem “Stunda par drosmi“. Baiba Atmane
JSVĢ
SAITE
21.11.2022.

14.00-17.00

Visi pedagogi Vieslekcija
Praktiskās metodes pedagogu dzīvespriekam un sadarbībai” I daļa (3h)
Dažādi personību aspekti un sadarbība. GROW – sarunas struktūra veiksmīgai sadarbībai ar skolēniem, kolēģiem un vecākiem.
Anotācija
Kristīne Zaksa
Radošuma pils
 SAITE
28.11.2022.

15.30-17.00

Visi pedagogi Vieslekcija
Praktiskās metodes pedagogu dzīvespriekam un sadarbībai” II daļa (3h)
Atgriezeniskās saites došanas un saņemšanas 5 līmeņi.
Kristīne Zaksa
Radošuma pils
 
  Visi pedagogi Meistarklase
Akadēmiskā godīguma ievērošana/ autorrtiesības
Otto Tabuns
JSVĢ
 
30.11.2022
12.00 -16.00
Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi.
Zemgales reģiona skolas.
Latvijas Okupācijas muzeja sadarbībā ar LU Filozofijas un socioloģijas institūtu un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju kursi “PRETOŠANĀS“. (4h)

Programmas mērķis ir palīdzēt skolotājiem izprast pretošanās padomju okupācijas režīmam tematiku, šo jautājunu izpēti un aktualitāti mūsdienās.

Latvijas Okupācijas muzejs
Baiba Atmane
JSVĢ
SAITE
06.12.2022.

16.00-18.00

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi
Zemgales reģiona skolas
Kursi:
Medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstības integrēšana skolas izglītības procesā” I daļa. (3h+3h)
Anotācija
Joseph Jack Horgan,
Otto Tabuns
JSVĢ
SAITE
08.12.2022.

16.00-18.00

Vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu pedagogi
Zemgales reģiona skolas
Kursi:
Medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstības integrēšana skolas izglītības procesā” II daļa.
Joseph Jack Horgan,
Otto Tabuns
JSVĢ
 
27.12.2022.

10.00-13.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pedagogi Kursi:
Mācību aktivitātes un metodiskie paņēmieni pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidē kursos Kultūras pamati un Kultūra un māksla I” (6h)
Anotācija
Ilze Vilkārse,
Lita Vēvere,
Indra Soika-Dreimane
JSVĢ
SAITE

Par kursiem var vienoties ar direktores vietnieci Vinetu Šramu:
tālrunis 63029211;
e-pasts: vineta.srama@gmail.com