Metodiskie materiāli

Metodiskie materiāli

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pedagogi ir radoši un uzņēmīgi. Viņi piedalās valsts mēroga un starptautiskajos projektos un pēc savas iniciatīvas veido metodiskos materiālus, lai radītu motivējošu un interesantu mācību vidi sev un skolēniem

  • Pamatskolas un vidusskolas standarta un programmu plānojums ŠEIT
  • Prezentācijas par pedagoģiskajiem jautājumiem ŠEIT
  • Spīdolas mežs. Mācību materiāli stundām skolas mežā ŠEIT
  • Ārtelpu nodarbības ŠEIT
  • “Tava klase”

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotājas Ritmas Tīrumnieces veidotos mācību video angļu valodas nodarbībām 9.klasē  atradīsiet šeit:

N.p.k. Nodarbības tēma Saite
1. Reading Strategies https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_001/
2. Listening Strategies https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_002/
3. Vocabulary Practice https://www.tavaklase.lv/programma/sc_09_anglu-valoda_005/
4. Types of Questions https://www.tavaklase.lv/programma/sc_09_anglu-valoda_008/
5. Reported Speech https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_009/
6. Common Mistakes https://www.tavaklase.lv/programma/re_09_anglu-valoda_012/

 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolotāja Joseph Jack Horgan veidotos mācību video angļu valodas nodarbībām 12.klasē atradīsiet šeit:

N.p.k. Nodarbības tēma Saite
1. Pašvadīta mācīšanās https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_001/
2. Vēstules rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_002/
3. Kā patstāvīgi uzlabot savas runāšanas prasmes https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_003/
4. Angļu valodas CE runāšanas daļa https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_004/
5. Lasītprasme https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_005/
6. Veselība. Informācijprasmes. https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_006/
7. Klausīšanās https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_007/
8. Domraksta plānošana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_008/
9. Domraksta rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_009/
10. Darba intervija https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_010/
11. Valodas lietojums https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_011/
12. Kopsavilkuma rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_012/
13. Kopsavilkuma rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_013/
14. Kopsavilkuma rakstīšana https://www.tavaklase.lv/programma/re_12_anglu-valoda_014/

 

  • Starptautiskā projekta “Hooked on Math” izstrādātie mācību materiāli (e-grāmata un mācību spēles) matemātikas un dabaszinātņu jomas priekšmetos angļu valodā

https://drive.google.com/drive/folders/113NTj9J2dpO41KThZw_fDLMphagCVZvh?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DVrYjL1zAQIq8mhyeE2gqtbbeOeCDhlp?usp=sharing

  • Skolotāju Intas Jorniņas, Dzintras Aplokas un Margitas Jirgensones izstrādātais materiāls “Mana ekonomika” sadarbībā ar Latvijas Banku un citiem Latvijas pedagogiem

https://www.naudasskola.lv/lv/mana-ekonomika