Valsts pārbaudes darbi

Izglītojamo Valsts pārbaudes darbu datumi 9. un 12.klasēs 2010.gada maijā un jūnijā.

VPD_9_12kl_datumi_2010

Failā apskatāmi Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas centralizēto eksāmenu rezultāti.

JSĢ_eksāmenu_rezultāti.doc

Zemāk redzamajā saitē apkopoti pamatskolas (3., 6. un 9.klases) un vidusskolas 2007./2008. m.g. valsts pārbaudes darbu uzdevumi. Materiāls ir noderīgs skolēniem un pedagogiem, lai sagatavotos nākamo gadu pārbaudījumiem gan par pamatizglītību, gan arī par vispārējo vidējo izglītību. Publicētie pārbaudes darbi ir saistoši arī jebkuram interesantam, kurš seko līdzi pārmaiņām vispārējās izglītības eksaminācijā un Latvijas izglītības sistēmā kopumā. Materiālā ir iekļauti arī vērtēšanas kritēriji un izpildei atvēletais laiks. ISEC pateicas pedagogiem un augstskolu mācībspēkiem, kuri bija iesaistīti valsts pārbaudes darbu satura veidošanā.

Valsts pārbaudes darbu uzdevumi 2007./2008. m.g.