Stundu saraksts un laiki

0.stunda 7.45 – 8.25
1.stunda 8.30 – 9.10
2.stunda 9.15 – 9.55
3.stunda 10.10 – 10.50
4.stunda 10.55 – 11.35
5.stunda 11.40 – 12.20
6.stunda 12.25 – 13.05
7.stunda 13.10 – 13.50
8.stunda 13.55 – 14.35
9.stunda 14.35 – 15.15
10.stunda 15.20 – 16.00

Nodarbību grafiki  2019./2020. māc.gada 2.semestrim

7. – 9. klasēm

10. – 12. klasēm

Ieskaišu grafiks

IZMAIŅAS