Olimpiādes

Skolēnu sasniegumi 2013./2014.m.g.

Pilsētas olimpiādes

Mācību priekšmets

Apbalvojums

Skolēns

Skolotājs

Latviešu valodas un literatūras 40. olimpiāde

1.vieta

Elīza Liekna (9.soc.) Daiga Krišāne
Laura Birģele (12.soc.) Antra Latiša

2.vieta

Klinta Madara Greiliha (8.kom.)
Linda Bēvalde (11.soc.)

3.vieta

Elīna Dāviņa (9.kom.) Daiga Krišāne
Diāna Ļisova (12.kom.) Antra Latiša

atzinība

Laura Saulāja (9.kom.)
Madara Ratniece (9.soc.) Daiga Krišāne
Dārta Galiņa (11.kom)
Vācu valodas 44.olimpiāde

1.vieta

Margarita Anškina (8.soc.) Ludmila Pāne

2.vieta

Emīlija Kolča (8.kv.)

3.vieta

Undīne Laurīte (8.kv.)

atzinība

Dārta Galiņa (11.kom.) Maruta Gāle
Una Galbāliņa (12.v.)
Franču valodas 44.olimpiāde

1.vieta

Kristīne Vaižule (12.soc.) Inga Branta
Anna Kuhl (11.soc.)

2.vieta

Jūlija Popova (12.soc.)
Elīza Daniela Burmistre (12.kom.)
Angļu valoda

2.vieta

Reinis Jēkabs Ozols (11.kom.) Ilona Sprice

3.vieta

Emīlija Buka (8.kv.) Laura Kalniņa

atzinība

Elīza Daniela Burmistre (12.kom.) Biruta Ķempele
Alise Šuliņa (10.soc.)
Krievu valoda

1.vieta

Lolita Tesļonoka (11.kom.) Olga Čerkovska

3.vieta

Alīna Sivicka (12.kom.)
Elīna Lasmane (10.v.) Ludmila Pāne
Samanta Vecmuktāne (7.soc.)
Linda Lazdiņa  (8.soc)
Vita Krūmiņa

atzinība

Samanta Valtere (7.soc.)
Matemātikas 64.olimpiāde

1.vieta

Mārtiņš Robežnieks (8.kom.) Anita Indāre
Reinis Jēkabs Ozols (11.kom.) Baiba Āboltiņa

2.vieta

Aivars Šaicāns (8.kom.) Anita Indāre
Endijs Titomers (10.kom.) Baiba Āboltiņa
3.vieta

Rūta Čaklā (7.soc.)

Anita Indāre
Egils Kalns (7.kom.)
Matīss Ozols (8.soc.)
Mārīte Putna (10.kom.) Baiba Āboltiņa

atzinība

Zane Maksīne Cunska (7.kom.) Anita Indāre
Klinta Madara Greiliha (8.kom.)
Krista Gaisa (8.soc.)
Eduards Bluzmans (8.kom.)
Silvija Mītniece (8.soc.) Margita Jirgensone
Ieva Laila Kalniņa (9.kom.)
Viktorija Hotuļova (10.kom.) Baiba Āboltiņa
Informātika

2.vieta

Rinalds Jānis Skudra (7.soc.) Jānis Indārs

3.vieta

Viesturs Gedvils (7.kom.) Marita Andersone
Fizikas 64.olimpiāde

3.vieta

Olafs Aploks (12.kom.) Artūrs Spīķis

atzinība

Madara Ratniece (9.soc.) Kaspars Ļubinskis
Ķīmijas 55.olimpiāde

1.vieta

Artūrs Niklāvs Jefremovs (10.kom.) Dzintra Liepiņa
Bioloģijas 36.olimpiāde

2.vieta

Madara Ratniece (9.soc.) Sibilla Gedvila

3.vieta

Viesturs Liniņš (9.v.)
Luīze Zalcmane (11.kom.)
Ieva Elīza Krišāne (12.v.)

atzinība

Edgars Bļodnieks (9.v.)
Ekonomikas 15.olimpiāde

1.vieta

Reinis Jēkabs Ozols (11.kom.) Inta Jorniņa

3.vieta

Dārta Galiņa (11.kom.)
Olafs Aploks (12.kom.)
Elīna Grantiņa (12.kom.)

atzinība

Diāna Greiškāne (11.kom.)
Andris Patmalnieks (12.kom.)
Ģeogrāfijas 31.olimpiāde

atzinība

Brencis Pēteris Eglītis (10.v.) Inta Jorniņa
Vēstures 20.olimpiāde

2.vieta

Juris Jēkabs Tomašūns (12.soc)
Gunita Smiltāne

3.vieta

Ieva Laila Kalniņa (9.kom)
Inese Koha
21.mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

1.vieta

Silvija Mītniece (8.soc.) Dace Lejēja

2.vieta

Eduards Bluzmans (8.kom.) Ingus Meiliņš
Krista Gaisa (8.soc.) Dace Lejēja
Anete Bērziņa (8.soc.)

Novada olimpiādes

Mācību priekšmets

Apbalvojums

Skolēns

Skolotājs

3.atklātā filozofijas olimpiāde 1. vieta Monta Badūne (12.soc.) Lita Vēvere
Ieva Sūnāksle (12.soc.)
2.vieta Kristiana Labore (12.soc.)
3.vieta Kitija Mirončuka (11.soc.)

Zemgales reģiona vācu valodas 44.olimpiāde

2.vieta

Margarita Anškina (8.soc.)

Ludmila Pāne

Zemgales reģiona 13.atklātā matemātikas olimpiāde 1.vieta Mārtiņš Robežnieks (8.kom) Anita Indāre
Klinta Madara Greiliha (8.kom.)
Madara Ratniece (9.soc.) Margita Jirgensona
atzinība Zane Maksīne Cunnska (7.kom.) Anita Indāre
Rūta Čaklā (7.soc.)
Kaspars Mendziņš (7.kv.)
Egils Kalns (7.kom.)

Valsts olimpiādes

Mācību priekšmets

Apbalvojums

Skolēns

Skolotājs

Ekonomikas 15.olimpiāde

3.vieta

Reinis Jēkabs Ozols (11.kom.) Inta Jorniņa
Latviešu valodas un literatūras 40.olimpiāde

1.vieta

Laura Birģele (12.soc.)

Antra Latiša

3.vieta Elīza Liekna (9.soc.) Daiga Krišāne
Franču valodas 44.olimpiāde

1.vieta

Elīza Burmistre (12.kom.)

Inga Branta

atzinība

Kristīne Vaižule (12.soc.)
Filozofijas 3.olimpiāde

2.vieta un uzaicinājums piedalīties starptautiskajā olimpiādē

Ieva Sūnāksle (12.soc.)

Lita Vēvere

Vēstures

2.vieta

Juris Jēkabs Tomašūns (12.soc.)

Gunita Smiltāne

Latvijas komandu olimpiāde matemātikā „Atvērtā kopa” 3.vieta

Egils Kalns (7.kom.)
Renārs Tambergs (7.kom.)
Viesturs Gedvils (7.kom.)

Anita Indāre
Matīss Ozols (8.soc.)
Krišjānis Rubenis (8.kv.)
Mārtiņš Robežnieks (8.kom.)
Aivars Šaicāns (8.kom.)
Elīna Marcinkēviča (8.kom.)
Speciālā balva Kristīne Krastiņa (7.kv.)
Kaspars Mendziņš (7.kv.)
Andris Buske (7.kv.)

Starptautiskās olimpiādes

Mācību priekšmets

Apbalvojums

Skolēns

Skolotājs

Starptautiskā matemātikas olimpiāde – konkurss „Ķengurs”

1.vieta

Mārtiņš Robežnieks (8.kom.)

Anita Indāre

2.vieta

Egils Kalns (7.kom.)

3.vieta

Raivis Beņķītis (11.kom.)

Baiba Āboltiņa

10.vieta

Eduards Krastiņš (11.kom.)

16.vieta

Vaira Anna Vectirāne (7.kom.)

Anita Indāre

18.vieta

Luīze Marija Zalcmane (11.kom.)

Baiba Āboltiņa

 • Priecājamies par veiksmīgu startu 2.posma latviešu valodas un literatūras olimpiādē pilsētā un sakām: “Paldies!”
  Pamatskolas grupā
  : 1.vieta E.Liekna (8.soc.kl.), 2.vietaV.Plivča (9.kv kl.), atzinībaK.Ringa-Karahona (8.kom.kl.), K.Gaisa (9.kv kl.).
  Vidusskolas grupā: 2.vieta
  L.Birģele (11.soc.kl.), atzinība D.Apsīte (12.kom.kl.), M.Rozenfelde (12.v kl.), V.Hlomova (12.soc.kl.).
  Paldies M.Ratniecei, I.L.Kalniņai, L.Saulājai, M.Putnai, E.Tīrumniecei par piedalīšanos! Paldies sk. A.Latišai, B.Kamšai, D.Krišānei!
 • Mājturības olimpiādē 8.klašu grupā:
  1.vietu
  ieguva Jolanta Indāne (8.v.), 3.vietu Egija Kupste (8.soc.), bet atzinību Amanda Slišāne (8.v.), Madara Ratniece (8.soc.). Paldies skolotājai Dacei Lejējai par skolnieču sagatavošanu!
 • Matemātikas 63. olimpiādes 2. posmā 1.vietu ieguva Mārtiņš Robežnieks (7.kom), 2.vietu Kalniņa Ieva Laila (8.kom), 3.vietuKrista Gaisa (7.soc), atzinību Eduards Bluzmans (7.kom)

Apsveicam 2010./2011. mācību gada olimpiāžu uzvarētājus!

 • Apsveicam Līvu Kenkli (11.v.) ar iegūto 1.vietu un Signi Strikmani (12.kom.)ar iegūto 3.vietu pilsētas angļu valodas olimpiādē. Paldies angļu valodas skolotājām Birutai Ķempelei un Laurai Kalniņai!!!

 • Apsveicam Ellu  Zaicevu (8.kom) ar iegūto trešo vietu  Latvijas Universitātes Jauno ģeogrāfu skolas organizētajā atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē.


Apsveicam 2009./2010. mācību gada olimpiāžu uzvarētājus!

 • Baltijas valstu ģeogrāfijas 10.olimpiādes laureātu – Otto Tabunu (11.soc.) 3.vieta

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

Apsveicam 2008./2009. mācību gada olimpiāžu uzvarētājus!

 • valsts vēstures olimpiādes laureātus – Lauru Lapiņu (12.kom.) un Ievu Langi (12.soc.) ar atzinības raksta iegūšanu.

Paldies skolotājai Gunitai Smiltānei!

 • valsts ģeogrāfijas olimpiādes laureātu – Otto Tabunu (10.soc.) ar atzinības raksta iegūšanu.

Paldies skolotājiem Ingum Meiliņam un Intai Jorniņai!

 • valsts matemātikas olimpiādēs laureātu – Kristiānu Čerņeviču (9.kom.) ar atzinības raksta iegūšanu.

Paldies skolotājai Daigai Dzērvei un Margitai Jirgensonei!

 • valsts biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes laureāti – Santu  Krūmiņu (12.kom.) ar IZM atzinības rakstu.

Paldies skolotājai Intai Jorniņai!

 • pilsētas krievu valodas olimpiādes laureātus: 1.vieta Aivai Šimkūnai (7.v.) un Renātei Riekstai (8.kom.), 2.vieta Aleksandrai Predibailo (7.kom.)

Paldies skolotājām Ludmilai Pānei un Olgai Čerkovskai!

 • pilsētas matemātikas olimpiādes laureātus: 1.vieta Kristiānam Čerņevičam (9.kom.), 2. vieta Santai Krūmiņai (12.kom.), 3.vieta Kristiānai Sālzirnei (9.kom.) un Dāvim Platajam (7.kom.)

Paldies skolotājām Daigai Dzērvei, Margitai Jirgensonei, Antonijai Rudzītei un Baibai Āboltiņai!

 • pilsētas vizuālās mākslas olipiādes laureātus: 1.vieta Artūram Legzdiņam (12.soc.); 3.vieta Līvai Klismetai (10.soc.); atzinībaLīvai Kenklei (9.kom.)

Paldies skolotājai Dacei Lejējai!

 • pilsētas politikas olimpiādes laureātus: 1.vieta Ievai Langei (12.soc.) un 3.vieta Jūlijai Dupužei (12.soc.)

Paldies skolotājai Gunitai Smiltānei!

 • pilsētas vēstures olimpiādes laureātus: 1.vieta Laurai Lapiņai (12.kom.) un Larisai Braunai (9.soc.), 2.vieta Ievai Langei (12.soc.), 3.vieta Artūram Legzdiņam (12.soc.) un Kristiānam Čerņēvičam (9.kom.), atzinībaKrišjānim Bušam (12.kom.).

Paldies skolotājām Gunitai Smiltānei un Inesei Kohai!

 • pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādes laureātus: 2.vieta Ievai Langei (12.soc.), 3.vieta Gunai Ķirsei (12.v.), atzinība Laurai Lapiņai (12.kom.) un Kristiānai Sālzirnei (9.kom.).

Paldies skolotājām Daigai Krišānei, Antrai Latišai un Zaigai Rozenbergai!

 • pilsētas ķīmijas olimpiādes laureātus: 3.vieta Kristianam Čerņevičam (9.kom.), atzinībaAustrim Štālam (9.kom.) un Irēnai Mirzjanovai (10.v.).

Paldies skolotājai Dzintrai Liepiņai!

 • pilsētas vācu valodas olimpiādes laurētus: 2.vieta Agnesei Stūrmanei (12.kom.) un Maijai Rozenfeldei (8.kom.), atzinībaSignei Lazdiņai (8.kom.). Maija un Signe 16.02. piedalīsies novada olimpiādē.

Paldies skolotājām Ludmilai Pānei un Dzintrai Aplokai!

 • pilsētas mājturības olimpiādes laureātus: 1.vieta Guntim Zondakam (8.kom.) un Līvai Klismetai (10.v.), 2.vieta Santai Zarečņevai (8.kom.) un Larisai Braunai (9.soc.).

Paldies skolotājiem Ingum Meiliņam un Ligitai Ausmiņai!

 • pilsētas angļu valodas olimpiādes laureātus: 2.vieta Matīsam Brantam (8.kom.)3.vieta Laurai Lapiņai (12.kom.) un atzinība Otto Tabunam (10.soc.).

Paldies skolotājām Ilonai Spricei un Birutai Ķempelei!

 • pilsētas bioloģijas olimpiādes laureātus: 2.vieta Kristiānai Sālzirnei (9.kom.) un Larisai Braunai (9.soc.), 3.vieta Annai Katlapai (11.v.).  Kristiāna 27.01.- 29.01. piedalījās valsts olimpiādē.

Paldies skolotājai Sibillai Gedvilai!

 • pilsētas fizikas olimpiādes laureātus: 3.vieta Larisai Braunai (9.soc.), Kristiānai Sālzirnei (9.kom.) un Kristianam Čerņevičam (9.kom.), atzinība Mārtiņam Beņķītim (10.kom.)

Paldies skolotājai Mārai Jurševskai!

 • pilsētas kultūras vēstures laureātu: atzinībaLīgai Riekstiņai (12.soc.)

Paldies skolotājai Litai Vēverei!

 • pilsētas biznesa ekonomisko pamatu olimpiādes laureātus: 1.vieta – Santai Krūmiņai (12.kom) , 2.vietaPāvelam Teterinam (12.kom.) , 3.vietaTomam Kreicbergam (12.kom.) un atzinība Vinetai Peimanei (12.kom.).  Santa un Pāvels 23.02.2009. piedalīsies valsts olimpiādē. 

Paldies skolotājai Intai Jorniņai!