Meklētāji

Zinātniskie meklētāji

 • http://scholar.google.lv/
  Dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu, tehnisku pārskatu u.c.dokumentu meklētājs
 • http://www.scirus.com/
  Visaptverošs zinātniskais informācijas meklētājs internetā, kas informāciju meklē vairāk kā 250 miljonos ar zinātni saistītās interneta lappusēs. Rezultātu meklēšana notiek paralēli pilno tekstu žurnālos (no datu bāzēm ScienceDirect, BioMed Central u.c.), un citos interneta resursos.
 • http://www.techxtra.ac.uk/
  Bezmaksas pakalpojums informācijas meklēšanai inženierzinātnēs, matemātikā un datorzinātnē.
 • http://www.base-search.net/
  Daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs, kas satur vairāk kā 230 miljonus informācijas resursu dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām.

Universālie meklētāji

 • http://www.google.lv/
  Meklētājs, kas piedāvā atbilstošus rezultātus lietotājiem visā pasaulē parasti ātrāk nekā pussekundē.
 • http://www.latne.lv
  Datubāze/meklētājs par visu nozīmīgāko Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Internetā. Meklēšanai pieejamas vairāk kā 20 000 000 lapu un dokumentu.