Elektroniskās bibliotēkas

  • http://www.bartleby.com/
    Datubāze piedāvā bezmaksas pieeju, elektronisku informācijas meklēšanu daudzās uzziņu, dzejas, daiļliteratūras un populārzinātniskās literatūras grāmatās.
  • http://bibliotekar.ru/
    Elektroniskā datu bāze Krievijas un pasaules vēstures, kultūras un mākslas jomā. Iekļauj grāmatas, periodiskās literatūras publikācijas, gleznu reprodukcijas, uzziņu un tehniskās literatūras pilntekstus, kas lieliski noderēs dažādās mācību iestādēs un pašizaugsmes un pašizglītības nolūkos.