Datu bāzes

  • http://bookshop.europa.eu
    Eiropas Savienības Grāmatu veikals ar brīvu pieeju ES publikāciju pilnajiem tekstiem.
  • http://data.csb.gov.lv
    LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze, kurā atrodami statistiskie dati par sociālekonomiskajiem procesiem Latvijā un pieejama informācija par svarīgākajiem makroekonomiskajiem rādītājiem, demogrāfiju, nodarbinātību, inflāciju, ārējo tirdzniecību, veselības aprūpi, izglītību, zinātni, kultūru, rūpniecību un citām sfērām. Tematiskajās sadaļās pieejami ikgadējie statistikas dati, sākot no 1990.gada līdz pēdējam pieejamajam periodam.
  • http://www.eoearth.org/
    Uzziņu datu bāze par Zemi, tās dabisko vidi un tās mijiedarbību ar sabiedrību. Enciklopēdijas rakstu autori ir zinātnieki, profesionāļi un pedagogi.