Mācību grāmatas

Mācību  grāmatu saraksti 2016./2017.m.gadam:

Jelgavas pilsētas pašvaldība un Izglītības un zinātnes ministrija pilnībā nodrošina Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēnus ar mācību grāmatām un mācību līdzekļiem

7. klasēm

8. klasēm

9. klasēm

10.kom klasei

10.soc klasei

10.v klasei

11.kom klasei

11.soc klasei

11.v klasei

12.kom klasei

12.soc klasei

12.v klasei