Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Izglītības programmas kods 31013011  

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma