Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Skolēniem, kuri mācības 10.klasē uzsāk sākot ar 2020.g. 1.septembri:

Skolēniem, kuri mācības 12.klasē pabeigs 2021. un 2022. gadā:

Izglītības programmas kods 31013011