Profesionāli orientētā virziena programma

 Vispārējās vidējās izglītības
profesionāli orientēta virziena programma
(komerczinības)

Skolēniem, kuri mācības 10.klasē uzsāk sākot ar 2020.g. 1.septembri:

Skolēniem, kuri mācības 12.klasē pabeigs 2021. un 2022. gadā:

Izglītības programmas kods 31014011