Profesionāli orientētā virziena programma

 Vispārējās vidējās izglītības

profesionāli orientēta virziena programma

(komerczinības)

Izglītības programmas kods 31014011

 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības)