Pamatizglītības programma

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma

Skolēniem, kuri mācības 7.klasē uzsāk sākot ar 2020.g. 1.septembri:

Skolēniem, kuri mācības 9.klasē pabeigs 2021. un 2022. gadā:

Izglītības programmas kods 23011111