Pamatizglītības programma

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma

Izglītības programmas kods 23011111 

  pamat_soc

pamat_kom

pamat_vid

Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) programma