Humanitārā un sociālā virziena programma

 Vispārējās vidējās izglītības
humanitārā un sociālā virziena programma 

Skolēniem, kuri mācības 10.klasē uzsāk sākot ar 2020.g. 1.septembri:

Skolēniem, kuri mācības 12.klasē pabeigs 2021. un 2022. gadā:

Izglītības programmas kods 31012011