Humanitārā un sociālā virziena programma

 Vispārējās vidējās izglītības

humanitārā un sociālā virziena programma virziena programma

Izglītības programmas kods 31012011

 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma virziena programma