BRĪNUMTABLETE? KAS TĀ TĀDA UN KĀ TĀ PALĪDZ.

Vai tiešām, Dodot otram to, ko viņš vēlas, nozīmē saņemt to, ko vēlamies mēs? Atbildes 2023. gada 17. februārī Jelgavas Spīdolas Valsts Ģimnāzijas 9. klašu grupas jauniešiem palīdzēja rast Inga Bite – personības izaugsmes trenere un pārmaiņu speciāliste.

Kopā ar jauniešiem tika apskatīti tādi eksistenciāli jautājumi – No kurienes rodas stress? Kāpēc es nevaru saņemt to, ko ļoti vēlos? Kāpēc un kur esmu pazaudējis ticību Brīnumam?

Inga ar stāstiem jauniešus ieveda pārdomās, lai katrs viens mēģinātu aizdomāties, ka stress rodas tikai no cilvēkiem, jo mēs par sevi un citiem nepareizi domājam un runājam. Kā arī nevaram saņemt to, ko vēlamies, jo nemākam otram dot un tekt to, ko otrs vēlas.

Kā piemēru Inga min, – ja esmu atnācis uz nodarbību pie lektora, kurš piedāvā apgūt prasmi kā ar komunikācijas palīdzību var gūt sev vēlamo, iegūt patiesus draugus, veidot uzticamas attiecības, dibināt kontaktus un veidot savu dzīvi, kas balstīta uz panākumiem, bet tajā pat laikā lektoram nespēju pretīm dot savu laiku, pacietību, interesi, gribu un vēlmi sadzirdēt nodarbības kontekstu un mērķi, tad diez vai varu saņemt tās zināšanas par komunikācijas prasmēm un iemaņām, kas nepieciešamas, lai sev un citiem neradītu stresu, kā arī spētu pielietot praksē tās saskarsmes prasmes, kas rod iespēju piepildīt mūsu pašu vēlmes, rast uzticamus kontaktus, iegūt uzticamus un patiesus draugus un kopā gūt panākumus.

Atbilde ir – “BRĪNUMTABLETE” – spēja klausīties, jautāt, izzināt, analizēt un domāt, kā tas var noderēt manā dzīvē, kā to varu izmantot, lai gūtu to, kas nepieciešams man, bet vienaldzības un neapmierinātības vietā gūtu gandarījumu, prieku par noderīgu ieguldījumu sevī. Jo mēs jau visi zinām, ka prasme komunicēt palīdz visās jomās, gan attiecībās, gan izaugsmē, gan panākumu gūšanā, bet zināt teorijas un definīcijas, vai prasme filozofēt nenozīmē to, ka to arī spēju pielietot dzīvē kā praktiski strādājošu realitāti sevis un citu labā.

Inga saka: “Tas, ka es zinu, ko nozīmē Cieņa, Mīlestība, Piedošana, Uzticēšanās, Līdzjūtība un Ticība, Godprātība, Centība, Ticība, neliecina, ka protu cienīt, mīlēt, uzticēties, ticēt, būt godprātīgs un centīgs, nemeloju un esu otram par svētību.”

Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā  Eiropas Sociālā Fonda  projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).  

Rakstu sagatavoja Projekta PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ?” vadītāja Inga Bite.

 

Kategorija(s): Projekti, Viesi

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.