Projekta “Kontakts Jelgavā” apmācības noritēja veiksmīgi

Laika posmā no 4. līdz 7. oktobrim mūsu skolā norisinājās projekta “Kontakts Jelgavā” apmācības. Vairāku lektoru un izaugsmes treneru: Dainas Kanaškas, Aldas Apsītes, Santas Leibovičas un Anša Bogustova vadībā jaunieši, kuri plāno darboties skolēnu pašpārvaldē, palielināja personīgo iespēju līdzdalības kompetenču, prasmju/ iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstību pilnveidošanā. Neapšaubāmi, ka tas ir nozīmīgs pamats jauniešu pilsoniskās līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā.

Dinamiskajā mācību nodarbībā “Zini savas stiprās puses!” jaunieši apzinājās savus iekšējos un ārējos resursus, izvirzīja mērķus, veidoja pašprezentācijas.

Nodarbībā “Komunikācija un darbs komandā” nākamie pašpārvaldes dalībnieki apguva komandas veidošanas stratēģijas, kā arī esošā parlamenta uzdevumā veica izaicinošu pārbaudījumu komandas sadarbības prasmju noskaidrošanā.

Nodarbībā “Ideju ģenerēšana” jaunieši uzzināja ideju ģenerēšanas metodes un izspēlēja simulāciju spēli par sasāpējuša jautājuma risinājumu skolēnu pašpārvaldē.

Nedēļas noslēguma pasākumā, 7.oktobrī esošie skolēnu pašpārvaldes dalībnieki pastāstīja par parlamenta darbības programmu, galvenajām aktivitātēm, kā arī uzdeva sastādīt savu ideālo parlamentu.

Kopumā nedēļas laikā spīdolieši ne tikai ieguva jaunas un nenovērtējamas zināšanas, kas noderēs nākotnes projektos un karjeras veidošanā, bet arī iepazina tuvāk jaunus domubiedrus, ar kuriem kopā īstenot vispārdrošākās idejas.

Paldies parlamentāriešiem: Markusam Brasavam-Muižniekam (12.kom), Martai Piļānei (12.kom),  Annikai Koklītei (12.kom), Jekaterinai Locei (12.soc), Laurai Annai Badūnei (12.soc), Laimai Kudumai (12.vid), Katrīnai Šramai (11.kom), Rihardam Šaicānam (12.kom), Renāram Karlinskim (12.vid), Viesturam Stankevičam (11.vid) par nenovērtējamo darbu projekta īstenošanā!

Paldies Alisei Laborei (8.soc) par pasākumu dokumentēšanu!

Projekts “Kontakts Jelgavā” (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.

             

Kategorija(s): Bez tēmas, Konkursi, Parlaments, Viesi

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.