Aicinām jauniešus izteikt viedokli par Jelgavu

Šobrīd tiek īstenota Jelgavas valstspilsētas 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauja, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Jelgavas valstspilsētu kā dzīves, izglītības iegūšanas, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Lai piedalītos aptaujā, ir jāaizpilda neliela aptaujas anketa: https://www.surveymonkey.com/r/86H8XLW

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2F86H8XLW&choe=UTF-8&chld=L|4

 

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – pilsētu interesē katra personīgais viedoklis un novērtējums!

Aptaujas organizatori garantē, ka visi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi. Par personas datu apstrādi, lūdzu, skatīties šeit: https://www.jelgava.lv/lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/datu-aizsardziba/

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7-10 minūtes.

 

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.