Projekts “Does it make sense? – How to foster critical thinking in young people”

No 28. marta līdz 2. aprīlim dabaszinību un bioloģijas skolotāja Agija Lāce sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) piedalījās projektā “Does it make sense? – How to foster critical thinking in young people”. Treniņkurss jaunatnes darbiniekiem un pedagogiem norisinājās Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā ar programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu.

Projekta laikā 30 dalībnieki no 18 Eiropas valstīm apguva daudzveidīgas metodes, ko izmantot, mācot jauniešiem par kritisko domāšanu. Tika veidoti video, kas ilustrēja, kādos veidos jauniešiem ir iespējams izteikties par sev svarīgām lietām, tikt sadzirdētiem un gūt iespēju izpausties vidē sev apkārt. Mazākās grupās bija iespēja izstaigāt organizatoru veidoto “kritiskās domāšanas muzeju”, vienlaikus diskutējot par domāšanas kļūdām, empātiju, jautājumu uzdošanas nozīmīgumu.

Alternatīvas ekskursijas veidā dalībnieki iepazinās ar romu kultūru, ikdienu un izaicinājumiem Budapeštā. Gūtajā pieredzē balstījās nākamā aktivitāte PhotoVoice, kas ar fotogrāfiju palīdzību improvizētas fotogalerijas veidā ļāva izcelt tās lietas, kas katram dalībniekam ir būtiskas. Piemēram, vides pieejamība, pieredzē un ceļošanā balstīta mācīšanās, ēšanas traucējumi, klimata pārmaiņas, kultūru sajaukšanās un līdzāspastāvēšana.

Treniņkursa laikā dalībnieki varēja mācīties arī cits no cita un apgūt prasmes, kā mācīt un diskutēt par medijpratību, viltus ziņām un demokrātijas procesiem. Kā uzdot dažāda veida jautājumus, kā vaicāt sev pašiem par dažādiem pieņēmumiem un aizspriedumiem, kā veidojas mūsu uzskati. Norisinājās arī debates par to, vai viedierīces ir mūsdienās nepieciešama mācīšanās sastāvdaļa.

Noslēgumā dalībnieki izvērtēja jauniegūtās kompetences, veicot YouthPass sertifikātu, kas ir visā Eiropā atzīts dokuments, lai veicinātu iegūto kompetenču apzināšanos.

Savukārt 25. aprīļa pēcpusdienā Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā A. Lāce dalījās pieredzē ar kolēģiem no vairākām pilsētas skolām kritiskās domāšanas darbnīcā. Skolotāji galerijas metodes veidā aplūkoja un piedzīvoja dažādus rīkus un materiālus, ko iespējams izmantot mācību stundās, lai ar jauniešiem runātu par kritisko domāšanu un attīstītu šo prasmi.

Pedagogi, strādājot pāros, pārliecinājās par savām prasmēm atpazīt viltus ziņas, papildināja zināšanas par medijpratību, biežākajām domāšanas un loģikas kļūdām, kā arī citiem mūsdienās aktuāliem jautājumiem. Bija iespējams arī uzzināt, kā pieteikties līdzīgiem neformālās izglītības treniņkursiem, meklējot informāciju JSPA mājaslapā jaunatne.gov.lv.

Mācības “Does it make sense? – How to foster critical thinking in young people” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.