Diskutē par aprobācijā nodoto mācību un metodisko līdzekļu pielietojumu

 

SIA “Uzdevumi.lv” kopš 2020./2021. mācību gada sākuma portālā www.uzdevumi.lv pedagogiem piedāvā jaunā mācību satura materiālus, kas balstīti kompetenču pieejā un atbilst jaunajam mācību standartam. Materiāli izstrādāti ESF projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (vienošanās Nr. 8.3.1.2/19/A/005) ietvaros un nodoti aprobācijai 6 Latvijas izglītības iestādēs.

            Šī gada 12.novembrī tiešsaistē tika organizēta piektā projekta Uzraudzības padomes sēde, kurā aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes diskutēja par aprobācijā nodotajiem izstrādātajiem digitālajiem mācību un metodiskajiem materiāliem. Tika apspriesta ne tikai jau aprobēto materiālu izmantošanas statistika un nepieciešamie uzlabojumi, bet citu starpā arī aktualizēts jautājums par pedagogu digitālo pratību. Gan valstī esošā COVID-19 situācija, gan jaunais izglītības standarts pedagogiem paredz mācību procesā arvien vairāk pielietot digitālos rīkus un materiālus, tādējādi radot noslodzi pedagogam ne tikai sagatavot mācību materiālus, bet arī apgūt papildus zināšanas un prasmes, kas saistītas ar mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu. Uzdevumi.lv projekta un portāla redakcijas komanda sniedz atbalstu digitālo rīku un digitālo mācību un metodisko materiālu pielietošanā – tiek veikta gan telefoniska un elektroniska konsultēšana, gan nodrošināts tiešsaistes atbalsts aprobācijas procesā iesaistītajiem pedagogiem.

Akcentējot mūsdienu pasaules raksturīgo tempu, globalizāciju un informācijas tehnoloģiju attīstību, izstrādātie materiāli, kas balstīti uz moderno tehnoloģiju iespēju izmantošanu, ir ļoti būtiski un nepieciešami izglītības sistēmai. Bērniem jāiemācās dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās. Arī skolotājiem ir nepieciešams atbalsts, lai spētu integrēt globalizācijas jaunumus izglītības saturā atbilstoši bērnu spējām, ko arī veicinās projekta ieviešana.

Aprobācijas stadijā esošajam mācību saturam nav ierobežota piekļuve, tāpēc jebkurš www.uzdevumi.lv lietotājs var sniegt savu vērtējumu par projekta ietvaros portālā publicētajiem digitālajiem un metodiskajiem mācību līdzekļiem. Iepazīties ar saturu iespējams šeit:

Informāciju sagatavoja:

Evija Vērzemniece

SIA “Uzdevumi.lv”

Projekta vadītāja

projekti@uzdevumi.lv

 

Kategorija(s): Bez tēmas

Nav komentāru

Pievienot komentāru

Tev jāielogojas, lai pievienotu komentāru.