Senvēstures ekspedīcija

25.septembra rītā 11.komercklase piedalījās mācību ekskursijā, kuras mērķis bija noskaidrot un klātienē iepazīties ar Latvijas senvēsturi. Mācību ekskursija tika īstenota ar projekta “Skolas soma” atbalstu. Ekskursijas maršruts tika izplānots kopā ar vēstures skolotāju, kā rezultātā  mācību saturs un aktivitātes papildināja mācību stundās mācīto.

Ekskursijas maršruts pilnībā sakrita ar mūsu vēstures tematu, jo tas bija saistīts ar pilskalniem, un ekskursijā tos bija iespēja apskatīt dzīvē.

Ekskursijā mēs uzzinājām, kādi cilvēki dzīvoja šajā laikā un mums bija pašiem iespēja izpētīt konkrētās vietas un vieglāk izprast laikmetu.

Ekskursija mums “atsvaidzināja” zināšanas par to, kas jau bija iepriekš stāstīts sakarā ar viduslaikiem, tomēr nevienā mācību stundā nebija tik konkrēti stāstīs par notikumiem, kuri norisinājās mūsu apmeklētajās vietās, tāpēc uzzinājām arī daudz jauna.

Vieniem šķita, ka visinteresantākās bija tās apskates vietas, kurās vajadzēja pašiem darboties, piemēram, nodarbība Turaidas pilī, jo tā deva iespēju ne tika uzzināt par to, kā agrāk cilvēki dzīvojuši, bet arī iejusties viņu ādā. Citiem, Āraišu ezerpils orientēšanās, jo bija iespēja mācīties aktīvi kopā ar klases biedriem. Turpretī citi, ļoti izbaudīju Uldvenas pilskalnu, un kolorītā karikatūrista Agra Liepiņa stāstījumu, kas šķita ļoti ieinteresēts un prata par to laiku pastāstīt, sasaistot to ar mūsdienām, kas radīja sajūtu, ka paši būtu to piedzīvojuši.

Dienas noslēgumā, kad atgriezāmies mājās secinājām, ka šī patiesi bija lieliska un kārtīga ekskursija. Piepildītā satura dēļ nelikās garlaicīgi un bija iespējams izpētīt sarunātās vietas limitētā laikā.

11.kom klases vārdā

informāciju apkopoja un uzrakstīja

Lāsma Siliņa

Kategorija(s): Bez tēmas, Skolas soma

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.