Erasmus+ projekts “Do IT in Youth Work”

2019./2020.m.g. pavasara semestrī dabaszinību un bioloģijas skolotāja Agija Lāce bija viena no divām Latvijas pārstāvēm programmas Erasmus+ projektā “Do IT in Youth Work” Horvātijā. Starptautiskās apmācības par digitālo kompetenču attīstīšanu formālās un neformālās izglītības darbā ar jauniešiem kopā vienoja 25 dalībniekus, t.sk., pedagogus, jaunatnes darbiniekus un IT speciālistus, no dažādām Eiropas valstīm.

Vēl pirms mācību uzsākšanas dalībnieki, izmantojot e-kursu vidi Blackboard, apguva nepieciešamo terminoloģiju, jaunākās aktualitātes digitālajā pasaulē un darbā ar jauniešiem. Starp citu, šo rīku iespējams izmantot, veidojot mācību kursus, piemēram, attālināto mācību procesā.

Klātienē savukārt daudz laika tika veltīts pētījumiem, grupu darbiem un diskusijām par viltus ziņām, datu aizsardzību, kibermobingu un pareizu sociālo tīklu lietošanu. Dalībnieki definēja, kas ir viltus ziņas, un veica izpēti, kā ar tām cīnīties. Veica eksperimentu, cik daudz publiski pieejamas informācijas internetā iespējams atrast par kādu cilvēku, kādus secinājumus no tā var izdarīt un vai šo informāciju kāds potenciāli varētu ļaunprātīgi izmantot. Notika diskusijas arī par “digitālās pēdas” nozīmi interneta lietotāju dzīvēs jeb to, kā viss, kas nonāk tīmeklī, ir izsekojams un atrodams.

Otru mācību daļu veidoja praktiskā darbošanās ar dažādiem IKT rīkiem, ko iespējams izmantot, darbā ar jauniešiem. Dažus no tiem veidoja jau Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā zināmas platformas, piemēram, Kahoot viktorīnas un Slido, kas ļauj uzdot jautājumus, veikt aptaujas un veidot vārdu mākoņus, padarot mācību procesu interesantāku un vairāk iesaista skolēnus mācību vielas apguvē. Bija iespēja arī iejusties skolēnu lomā, izmantojot programmēšanas rīku Micro:bit un veidojot Lego “robotus”, lai noskaidrotu, kāda tipa ēkas labāk spēj izturēt dažāda stipruma zemestrīces. Apguves procesu papildināja Lego izglītības speciālista Ivan Decker lekcijas un pieredzes stāsti par skolēnu motivēšanu gūt augstus sasniegumus robotikā.

 Skolotāja Agija Lāce pārējiem dalībniekiem vadīja darbnīcu, ļaujot iepazīt un izmēģināt IKT rīku Plickers – QR kartītes, ar kuru palīdzību skolēni testa veidā var pārbaudīt savas zināšanas par apgūto mācību vielu vai veikt aptauju par kādu jautājumu. Šis rīks ir unikāls ar to, ka telefons vai planšete, ar ko nolasīt rezultātus, nepieciešams tikai skolotājam.

Mācību noslēgumā dalībnieki izvērtēja savas jauniegūtās zināšanas un prasmes, pārrunāja iespējas nākotnē kopīgi īstenot jaunus ar digitalizāciju saistītus projektus, kā arī saņēma Youth Pass sertifikātu.

Paldies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai par lielisko iespēju papildināt digitālās kompetences darbā ar jauniešiem! 

Kategorija(s): Projekti

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.