Vasaras nodarbinātība 2020

No 28.05. līdz  05.06. plkst.23:59 skolēniem ir iespēja pieteikties vasaras nodarbinātībai.

13 – 14 gadus vecie audzēkņi varēs strādāt divas nedēļas 4 h dienā.

15 – 17 gadus vecie – 3 nedēļas 6 stundas dienā.

Pamatojumā kļūt par  nodarbināto, lūdzu, sniegt detalizētāku informāciju, kas atvieglotu mums izvērtēšanu.

Kritēriji:
1) motivēta attieksme pret darbu;
2) audzēknis nav nodarbināts pie cita darba devēja;
3) ir laba uzvedība;
4) skolēns ir ar īpašām vajadzībām.

Papildu kritēriji: daudzbērnu ģimene, sekmes, kāds no vecākiem ir bezdarbnieks, skolas apmeklējums.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski.

Pieteikumi pieejami klātienē izglītības iestādē pie dežuranta, arī  pieteikumu nodošana  skolas dežurantam.

Parakstītu pieteikumu iesniegšana elektroniski: svg@izglitiba.jelgava.lv

Nodarbinātības periodus un pieteikuma anketu skatīt pielikumā.

Plašāka informācija https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/jaunumi/skoleni-var-pieteikties-darbam-vasara-jelgavas-pasvaldiba-nodrosina-245-darba-vietas

pieteikums_nodarbinatiba_2020

Kategorija(s): Vecākiem

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.