Instruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei. Grozījumi 30.03.2020

  1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
  2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “nv”, ja skolēns dienas laikā arī nebūs devis ziņu priekšmeta skolotājam, žurnālā parādīsies ieraksti “n” visās tās dienas mācību priekšmeta stundās (neattaisnots kavējums) un skolotājs nākošajā rītā sazināsies ar jums.
  3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet klases audzinātāju.

Ieteikumi:

  • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar “Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātu mācību veiksmīgai norisei”.
  • Atcerieties, ka sūtītie uzdevumi ir domāti skolēnam nevis vecākam, un Jums var nebūt ne pietiekošu zināšanu, ne prasmju, lai tos veiktu. Uzmundriniet un atbalstiet savus bērnus, palīdzot noformulēt neskaidros jautājumus, iedrošiniet sazināties ar skolotāju vai klasesbiedriem, un, galvenais, iesakiet vēlreiz izlasīt uzdevuma noteikumus un ieteiktos mācību materiālus, un tikai pēc tam pildīt darbu.
  • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.

 

Kategorija(s): Bez tēmas, Vecākiem

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.