Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām. Grozījumi 30.03.2020

  1. Seko savam mācību grafikam.
  2. Katru rītu līdz plkst.9.00 e-klases pastā vai dienasgrāmatā saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.
  3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz kārtējās dienas beigām. Ārkārtas gadījumā dod ziņu skolotājam e-klases pastā.
  4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts dienas laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “nv”, ja nebūsi arī devis par sevi ziņu, tas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu un e-žurnālā parādīsies ieraksti “n” visās tās dienas mācību priekšmeta stundās, un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem.
  5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē arī audzinātāju).
  6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar skolotāju e-klases pastā līdz plkst.16.00 un skolotājs tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
  7. Ja pēc tava darbu saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija).

Ieteikums:

  • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
  • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 

Kategorija(s): Bez tēmas, Vecākiem

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.