RĪKOJUMS

Pamatojoties uz 2020.03.12. MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā tiek pārtraukts mācību process klātienē. No 23.03.2020.  mācības tiek organizētas attālināti.

Visa attālināto mācību informācija būs pieejama skolas mājaslapā un e-klasē.

Instruktāža JSVĢ skolēniem attālinātām mācībām

 1. Seko savam mācību grafikam.
 2. Katru rītu līdz plkst.9.00 e-klases pastā vai dienasgrāmatā saņemsi veicamo darbu, darba veikšanas nosacījumus un vērtēšanas kritērijus.
 3. Veiktos darbus (vai norādīto darba daļu) iesūti skolotājam līdz 16.00, bet ne vēlāk kā līdz kārtējās dienas beigām.
 4. Ja dienas plānotais darbs netiks iesūtīts dienas laikā, e-žurnālā parādīsies ieraksts “n”, kas tiks uzskatīts par neattaisnotu kavējumu un nākamajā dienā skolotājs sazināsies ar taviem vecākiem.
 5. Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) sazinies ar priekšmeta skolotāju un vienojieties par tālāko rīcību (informē audzinātāju).
 6. Ja kāda no skolotāja uzdotajām darbībām nav saprotama vai to neproti veikt, sazinies ar skolotāju e-klases pastā un skolotājs tev atbildēs (rakstiski vai telefoniski).
 7. Ja pēc tava darba saņemšanas skolotājs saprot, ka darbu esi veicis nepareizi vai neesi parādījis izpratni par apgūstamo tēmu, skolotājs ar tevi sazināsies un jūs vienosieties par turpmāko sadarbību un papildus veicamajiem uzdevumiem (attālināta konsultācija).

Ieteikums:

 • Izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi!
 • Izturies atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 

Instruktāža JSVĢ vecākiem attālinātu mācību veiksmīgai norisei

 1. Sekojiet, lai jūsu bērni atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā.
 2. Ja skolēns neveiks un neiesūtīs attiecīgajā dienā plānotos darbus, skolotājs e-žurnālā veiks ierakstu “n” (neattaisnots kavējums) un sazināsies ar jums.
 3. Par ārkārtas gadījumiem (slimība, interneta, datora, elektrības problēmas) informējiet klases audzinātāju.

Ieteikumi:

 • Lai jums būtu izpratne par mācību procesa organizāciju, lūdzu iepazīstieties ar “Instruktāža skolēniem attālinātām mācībām”.
 • Parūpējieties, lai jūsu bērns neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.
Direktore                                                    I.Vilkārse

 

Kategorija(s): Bez tēmas, Vecākiem

Nav komentāru

Pievienot komentāru

Tev jāielogojas, lai pievienotu komentāru.