8.komercklases audzēkņi sirsnīgi sveic LATVIJU 101.dzimšanas dienā.

8.komercklases audzēkņi  sirsnīgi sveic LATVIJU 101.dzimšanas dienā.
Lai jauki svētki un patriotiska noskaņa sirdī
katram un visiem,
kurš mīl, ciena un godā savu zemi, valsti, cilvēkus un pats sevi!

Es esmu lepns…

Es esmu lepns, ka mācos Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.
Es esmu lepns par saviem sasniegumiem skolā.
Es esmu lepns par sevi. Es esmu lepns par savām spējām.
Es esmu lepns, ka dzīvoju Latvijā. Es esmu lepns par Latvijas mežiem un pļavām.
Es esmu lepns būt latvietis. Es esmu lepns par savu ģimeni.
Es esmu lepns par savas ģimenes tradīcijām.
Es esmu lepns par saviem hobijiem. Es esmu lepns par savām labajām īpašībām.
Es esmu lepns par saviem sasniegumiem ārpus skolas. Es esmu lepns būt jelgavnieks.
Es esmu lepns runāt latviešu valodā. Es esmu lepns par saviem draugiem, klasesbiedriem un skolasbiedriem. Es esmu lepns par savu klases audzinātāju.

Es esmu lepns būt…

Es esmu lepns būt brīvā valstī. Es esmu lepns būt latvietis. Es esmu lepns būt Spīdolas skolā. Es esmu lepns būt spīdolietis. Es esmu lepns būt izpalīdzīgs cilvēks. Es esmu lepns būt savā ģimenē. Es esmu lepns būt vesels. Es esmu lepns būt kopā ar draudzīgiem cilvēkiem. Es esmu lepns būt citiem labs draugs. Es esmu lepns būt izglītots. Es esmu lepns būt sakoptā valstī. Es esmu lepns būt videi draudzīgs. Es esmu lepns būt mūziķis. Es esmu lepns būt sportists.

Es esmu lepns būt Latvijā…

Es esmu lepns būt Latvijā, jo Latvija ir mana dzimtā valsts. Es esmu lepns būt Latvijā, jo Latvija ir cīnītāju valsts. Es esmu lepns būt Latvijā, jo Latvijā ir visskaistākie gadalaiki. Es esmu lepns būt Latvijā, jo Latvija ir brīva valsts. Es esmu lepns būt Latvijā, jo Latvijā mirdz skaistums. Es esmu lepns būt Latvijā, jo Latvijā ir lielas izaugsmes spējas. Es esmu lepns būt Latvijā, jo šeit ir stabila nākotne. Es esmu lepns būt Latvijā, jo šeit ir Spīdola. Es esmu lepns būt Latvijā, jo šeit ir manas mājas. Es esmu lepns būt Latvijā, jo šeit ir ģimene. Es esmu lepns būt Latvijā, jo šeit ir mani draugi. Es esmu lepns būt Latvijā, jo šeit ir laipni cilvēki.

Es lepojos ar Latviju…

Es lepojos ar Latviju, jo tā ir mana dzimtene. Es lepojos ar Latviju, jo šogad tai paliek 101 gads. Es lepojos ar Latviju, jo tai ir sava valoda, karogs, himna. Es lepojos ar Latviju, jo tā ir brīva valsts. Es lepojos ar Latviju, jo tā ir izcīnījusi savu neatkarību. Es lepojos ar Latviju, jo šeit ir patriotiska tauta. Es lepojos ar Latviju, jo šeit ir skaista daba un ir ļoti tīra vide. Es lepojos ar Latviju, jo latviešiem ir daudz dažādu tradīciju un novadu kultūra. Es lepojos ar Latviju, jo šeit notiek Dziesmu un deju svētki.

Es lepojos ar savu Spīdolas skolu…

Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo tās ir manas 2.mājas. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo tā kopj latviešu tradīcijas. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo tajā mīt Spīdolas īpašais gars un  aura. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo mums ir Spīdolas diena un iespēja attīstībai. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo katrs skolēns ir ieguldījis kopējā mērķī. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo tajā skolā mācās radoši, unikāli un jauki skolēni. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo te ir jautri, interesanti un  radoši skolotāji. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo mums ir savs īpašais nosaukums. Es lepojos ar savu Spīdolas skolu, jo manai skolai ir liela vēsture. Es lepojos ar savas Spīdolas skolas skolēnu  un skolotāju sasniegumiem.

Kategorija(s): Latvijai 100

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.