“Skolas mežs”

2019.gada 17.septembrī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” svinīgi atklāja jauno mācību programmu “Skolas mežs”. Piedaloties 2 klašu skolēniem, skolotājiem un sadarbības partneriem, vispirms tika iestādīta priedes jaunaudze. Tālāk skolēni devās apgūt skolotāju sagatavotās mācību stundas dabā. 8.vides klases audzēkņi piedalījās sporta un matemātikas kopstundā, bet 10.vides klase apguva bioloģiju un vizuālo mākslu.

“Skolas meža” metodiskā koordinatore, dabaszinību un bioloģijas skolotāja Agija Lāce, kas kopā ar vizuālās mākslas skolotāju Daci Lejēju izstrādāja pirmo mācību stundu 10.klasei, stāsta par izstrādāto stundas saturu: “10.klasē bioloģijā, arī fizikā jāapgūst pētnieciskās darbības soļi: jānosaka pētāmā problēma, jāizvirza hipotēze, jāveic eksperiments un jāizdara secinājumi. Parasti stundās skolā izmantojam jau pieejamos pētniecības materiālus, kas ir diezgan ierobežoti skaitā, bet šeit, mežā, var iegūt neierobežotu augu daudzveidību. To vēlējāmies parādīt skolēniem.”

Šodien pētāmā problēma ir noskaidrot, kāda auga (nosaukums) uzbūves daļa (Sakne, stumbrs, lapa utt.) būs vispiemērotākā apskatīšanai mikroskopā un kāds augsnes, augu vai sēņu valsts izcelsmes paraugs – krāsu toņu paletes veidošanai. Skolēni devās mežā ar uzdevumu ievākt 10 augsnes, augu un sēņu valsts izcelsmes paraugus. Tad izvēlējās vienu auga daļu, kas, viņuprāt, būtu vispiemērotākā apskatīšanai mikroskopā. Divi paraugi bija jāieliek no A4 lapas salocītā aploksnē, pie tam tādi, kas nedēļu var glabāties skolā (tie pēc tam būs vajadzīgi zīmēšanai vizuālās mākslas stundā). Septiņi paraugi domāti krāsu paletes veidošanai. Viens no ievāktajiem augiem bija rūpīgi jāapskata mikroskopā un pēc tam bija jāuzzīmē, ko izdevās ieraudzīt mazākajā un ko – lielākajā mikroskopa palielinājumā. Tā kā mežā starp kokiem brīžam nebija tik labs apgaismojums kā dienas gaismā laboratorijā, skolēni rīkojās radoši – izmantoja savus mobilos viedtālruņus, lai izgaismotu pētāmos objektus.

10.vid klases skolēni Rūdolfs Auniņš, Anna Platbārde un Daniela Mazure dalījās ar saviem iespaidiem par pirmo mācību stundu mežā: “Ikdienā tik bieži neejam dabā vai mežā, tāpēc esam pārsteigti par augu un sēņu daudzumu un daudzveidību. Noteikti ieteiktu tādas stundas citām skolām, jo tās izrauj no ikdienas, ir iespēja atraktīvi mācīties; šāda veida stundas paliek atmiņā, jo tas ir arī kā saliedēšanas pasākums”.

Paralēli notika otra mācību kopstunda – 8.vid klases skolēni apguva matemātiku un sportu skolotāju Evelīnas Strelēvicas (matemātika) un Zanes Gravas (sports) vadībā.

Sporta sadaļā skolēni tika iepazīstināti ar vieglatlētikas disciplīnu – skriešanu. Īpaša uzmanība tika pievērsta iesildīšanās un atsildīšanās vingrinājumiem, lai varētu veikt uzdevumus kvalitatīvi, bez traumām.

Matemātikas sadaļā skolēniem bija jāaizpilda darba lapa par tēmu “Statistika. Datu vākšana meža audzē.” Tika dots uzdevums doties uz 4 iezīmētiem laukumiem, kuros jānosaka iezīmētā laukuma katra koka apkārtmērs 1.3m augstumā no sakņu kakla (vieta, kur auga sakne pāriet stumbrā) centimetros ar mērlenti. Pēc tam dati bija jāapkopo tabulā. Jānosaka parauglaukuma vidējo koku apkārtmēru cm  un jāaprēķina vidējo koku caurmēru (diametru), cm.

Elza Burke, 8.vid skolniece par mācību stundu saka: “Šādas mācību stundas gribētu katru dienu. Patīk, ka var staigāt mežā, elpot svaigu gaisu. Bērnībā bija sapnis strādāt profesijā saistībā ar mežu, un šī stunda ir kā labs mēģinājums to darīt.”

Amanda Foigta: “Patīk šādas stundas, jo interesantāk nekā sēdēt skolas skolā. Iegūtās zināšanas noderēs dzīvē. Es ieteiktu visās skolās ieviest šādas mācību stundas mežā.”

Dienas beigās skolas direktore Ilze Vilkārse, kas ir viena no šīs iniciatīvas aizsācējām, atzīst: “Skolas mežs ir iespēja parādīt, ka tas, ko mācās skolas solā, ir vērojams dabā. Tas, ko redzam skolas mikroskopā, ir tepat noplūcams.  Visas formulas taču ir ņemtas no dabas! Mums ir jāiemācās atgriezties pie dabas un rūpēties par to. Mēs gribam iemācīt saviem bērniem atbildīgu attieksmi pret vidi. Tāpēc mēs viņus mācām mežā.”

“Skolas meža” sadarbības partneris, AS “Latvijas Valsts meži” Skolu programmu direktore Līga Abizāre atzīst: “Mums ir gandarījums, ka Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija pieņēmusi izaicinājumu katru mēnesi doties dabā un tur mācīties, veidojot noturīgas prasmes, zināšanas un kompetences. Mūsu mērķis ir mācību gada noslēgumā iegūto pieredzi apkopot mācību materiālā un iedvesmot citas skolas to integrēt vispārizglītojošo skolu mācību saturā.”

Indra Soika – Dreimane

Kategorija(s): Skolas mežs, Vid. aktivitātes

Nav komentāru

Komentāri šim ierakstam ir slēgti.